2023 memur dil tazminat tutarları

2023 a düzeyi dil tazminatı, 2023 b düzeyi dil tazminati, 2023 c düzeyi dil tazminatı

2023 memur dil tazminat tutarları

2023 a düzeyi dil tazminatı, 2023 b düzeyi dil tazminati, 2023 c düzeyi dil tazminatı

2023 memur dil tazminat tutarları

2023 memur dil tazminat tutarları 

- (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilecektir.

- Memur aylık katsayısı toplu sözleşmede belirlenen hüküm çerçevesinde 2023 yılının ikinci altı ayında 0,509796 şeklinde hesaplanmaktadır. Yabancı dil tazminatı alabilmek için en az (C) seviyesinde yani 70 puan alınmış olması gereklidir.

- (A) seviyesi, yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlar için, 96-100 puan ve 90-95 puan şeklinde ayrıma tabi tutulmuş olup sırasıyla 1200 ve 900 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödeneceği hükme bağlanmıştır. (611,75 TL ve 458,8 TL) Kurumlarınca yabancı dil bilgisinden (A) seviyesi ise alınan puan fark etmeksizin, 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutar olarak belirlenmiştir (382,3 TL)

- (B) seviyesi, kurumlarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılacaklar için 600 gösterge rakamının, yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personel için ise 500 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı tutarında belirlenmiştir. Sırasıyla 305,8 TL ve 254,8 TL şeklindedir.

- (C) seviyesinde, dil bilgisinden yararlanılacak personele 300, diğerlerine 250 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar belirlenmiştir. Sırasıyla 152,9 TL ve 127,4 TL dir.

YORUM EKLE