Lojmanda kamu konutlarında oturan memur köpek besleyebilir mi

Lojmanlarda oturan memurların uyacağı kurallara ilişkin düzenleme kamu konutları yönetmeliğinde belirlenmiştir. İlgili yönetmeliğin 40 maddesinin e fıkrasında lojmanda oturan memurların lojman dairesinde veya lojman bahçesinde köpek beslemeleri yasaktır. Bu yasağa uymayan memur yazlı olarak uyarılır memur köpek besleme hususunda ısrara devam ederse memurun lojman tahsisine son verilir.

Memurluktan çıkarmada son savunma alınması Memurluktan çıkarmada son savunma alınması

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ

KONUTLARDA OTURANLARIN UYMASI GEREKLİ ESASLAR
MADDE 40 - Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.
e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.
Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.