Kurumiçi uzman olanlara 1 derece verilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında kurum içi uzmanlık sınavı ile gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanı kadrolarına atananların kariyer mesleklerin yardımcılıktan sonra uzman ve müfettiş kadrolarına atanmaları esnasında aldıkları 1 derece hakkından faydalanıp faydalanmayacağı hakkında merak edilenlerin cevabını mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklıyoruz.

2024 yılı vergi müfettiş yardımcısı maaşları 2024 yılı vergi müfettiş yardımcısı maaşları

SORU 5436 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca yapılan sınavda başarı göstererek Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına atamaları yapılanlar hakkında, 657 sayılı Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası uygulanabilir mi?

CEVAP 5436 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca yapılan sınavda başarı göstererek Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına atamaları yapılanlar hakkında, 657 sayılı Kanununun 36/A

11 ile aynı Kanunun Ek Geçici 28. maddesi (1975 ten önce bu unvanları kazananlar) ve 318 Sayılı KHK Geçici 1. maddesi (Şartlara haiz olmayanlara; ilgili hükümlerce) uyarınca bir 76 derece yükselmesinin uygulanması imkanı bulunmadığı düşünülmekle birlikte, konunun bu husustaki yargı kararları doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.(DPB, 26/06/2008 11280)