Kurum Araçları İle Düzenli Olarak  Gidilip Gelinen Yer İçin Geçici Görev Yolluğu Ödenmez

Bilindiği üzere kamu kurumlarınca çeşitli nedenlerle kurumlarda çalışan personeller kurum dışında geçici olarak görevlendirilmekte ve yapılan görevlendirmeye istinaden ilgililere geçici görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususu yapılan görevlendirmenin memuriyet mahalli içinde veya dışında olup olmadığı durumuna göre yapılmaktadır.Memuriyet mahallinin tanımı ise 6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılmış bundan sonrada 39 ve 41 sıra nolu harcırah genel tebliğlerinde memuriyet mahalline ilişkin açıklamalar yapılmıştır.İlgili açıklamalara baktığımızda ise memurun görevlendirilmiş olduğu yer memuriyet mahalli dışında olmakla birlikte memurun ilgili yere her gün düzenli olarak kurumunca sağlanan araçlarla gidip gelmesi durumunda harcırah ödemesi bakımından ilgili yerin memuriyet mahalli olarak değerlendirildiği görülmektedir.Bu nedenle kurumlarınca sağlanan araçlarla her gün düzenli olarak geliş gidiş imkanı sağlanan memurlara yapılan bu görevlendirmelerden dolayı Geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin olarak  39 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde;

Bu nedenle; 30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, idarelerce yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır

41  Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde;

Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

MADDE 5 – (1) Ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerler, memuriyet mahalli kapsamında değerlendirilir.

(2) Ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler ise memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirilir" hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, gerek büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde gerekse diğer illerde ulaşımı düzenli olarak kurumlarmca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerlere geçici görevle gönderilenlere geçici görev yolluğu ödenmemesi gerektiği, ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp, arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlere geçici görevle gönderilenlere ise yol gideri ödenmesine imkan bulunmamakla birlikte 6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi hükmü de göz önünde bulundurulmak suretiyle sadece geçici görev gündeliği ödenmesi gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Editör: TE Bilisim