Sermaye harcaması cari harcama tanımı

Sermaye harcaması cari harcama tanımı

Sermaye harcaması cari harcama tanımı

Sermaye harcaması cari harcama tanımı 

Cari harcama; sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve alıcıların sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı tahribat veya zarar için alıcılara tazminat ödenmesi dışında kalan, alıcıların mali sermayesinin artırılması dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

 Sermaye harcaması ise, sabit sermaye edinimleri, gayri menkuller ya da gayri maddi hak alımları için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar. Analitik bütçe sınıflandırmasında bütçe kanunları ile belirlenmiş (E işaretli Cetvel) miktarı aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını sermaye gideri olarak kabul etmektedir. Bu ayrım ileride muhasebeleştirme açısından da önem arz etmektedir.

YORUM EKLE