Parafiskal Gelirler Parafiskal gelirlerin özellikleri ders notu

Parafiskal Gelirler Parafiskal gelirlerin özellikleri ders notu Parafiskal gelirler, iktisadi ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların hizmetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak aldığı paralar olarak tanımlanabilir

Parafiskal Gelirler Parafiskal gelirlerin özellikleri ders notu

Parafiskal Gelirler Parafiskal gelirlerin özellikleri ders notu 

Parafiskal gelirler, iktisadi ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların hizmetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak aldığı paralar olarak tanımlanabilir

Parafiskal Gelirler

Günümüz toplumlarında her geçen gün toplumsal ihtiyaçlar artmakta ve çeşitlenmektedir. Devletler artan kamu harcamalarını finanse edebilmek için yeni gelir kaynakları arayışı içerisine girmişler ve parafiskal gelir kavramı bu ihtiyacın sonucu son zamanlarda gündeme gelmiştir. Parafiskal gelirler, iktisadi ve sosyal amaçlı kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşların bağımsız olarak finansmanlarını karşılamak amacıyla bunların hizmetlerinden dolaylı veya dolaysız olarak yararlanan kimselerden zora dayalı olarak aldığı paralar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte parafiskal gelirler özel kanunlara dayalı özel bir yükümlülüktür.

Parafiskal gelirlerin özellikleri:

-Parafiskal gelirler kamu kuruluşları veya kamu kuruluşu niteliğindeki mesleki kuruluşlar tarafından bu kuruluşlara gelir sağlamak amacıyla alınır.

-Parafiskal gelirleri ödeyenler bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanırlar.

-Parafiskal gelirler bir hizmet karşılığı alınmaktadır.

-Parafiskal gelirler bir kanuna dayalı olarak ve zor öğesi kullanılarak tahsil edilir.

-Parafiskal gelirlerin diğer bir özelliği de devlet bütçesinde yer almamalarıdır. Bu gelirler yukarıda sözü edilen kuruluşların bütçeleri içinde veya özel fonlarda toplanmaktadır. Parafiskal gelirlere örnek olarak özel kanunlarla kurulmuş bulunan Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ziraat Odalarının topladıkları aidatlar; Sosyal Sigorta Kurumunun işçilerden, Emekli Sandığının memurlardan, Bağ-Kur'un ticaret, sanayi, tarım ve serbest meslek kesiminden topladığı primler; Toplu Konut Fonu, Denetleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu gösterilebilir. Parafiskal gelirler ile diğer kamu gelir türlerini karşılaştırdığımızda bunların bir hizmet karşılığı alınması harç niteliği taşıdığını; zora dayalı olarak alınmaları sonucu vergiye yaklaştıkları söylenebilir.

YORUM EKLE