Mutlak ve nisbi muvazaa tanımları

borçlar hukukuna göre muvazaa türleri , mutlak muvazaa tanımı, nisbi muvazaa tanımı

Mutlak ve nisbi muvazaa tanımları

borçlar hukukuna göre muvazaa türleri , mutlak muvazaa tanımı, nisbi muvazaa tanımı

Mutlak ve nisbi muvazaa tanımları

Borçlar hukukuna göre muvazaa türleri, Mutlak ve nisbi muvazaa tanımları 

Sözleşme taraflarının iradeleri ile beyanları arasında istenerek meydana getirilmiş bir uygunsuzluğun bulunması halinde muvazaa (danışıklı işlem) söz konusu olur

İki türlü muvazaa vardır. Bunlar mutlak ve nisbi muvazaadır.

 Mutlak muvazaa, tarafların sözleşmenin hüküm ifade etmeyeceği konusunda anlaşarak, üçüncü kişilere karşı sözleşme yapmış gibi gözükmeleridir. Burada asıl irade sözleşme yapmamak doğrultusunda olduğu için sözleşme geçerli olmayacak ve hüküm ifade etmeyecektir. Mutlak muvazaa için tarafların muvazaa anlaşması ve görünüşte bir sözleşme yapmaları gerekir. Muvazaa anlaşması, tarafların sadece görünüşte sözleşme yapılması ama bununla bağlı olmayacakları konusunda anlaşmalarıdır. Örneğin, alacaklılarından mal kaçırmak isteyen A’nın eşi E ile yapmış oldukları satış sözleşmesinin hiç hüküm doğurmaması konusunda anlaşması halinde mutlak muvazaa söz konusu olur.

Nisbi muvazaa ise, tarafların görünüşteki sözleşmeden başka, gizli bir sözleşmenin hükümlerinin meydana gelmesi hususunda anlaşmalarıdır. Nisbi muvazaa için tarafların kendi aralarında başka bir işlem yapıp bunu dış dünyaya başka bir işlem gibi göstermek hususunda muvazaa anlaşması ve görünürde bir sözleşme yapmalarının dışında bir de gerçek amacı belirten gizli bir sözleşmenin yapılması gerekir. Nisbi muvazaada görünürdeki işlem, tarafların gerçek iradeleri bu yolda olmadığı için kesin hükümsüzken, gizli işlem bu hususta irade uyuşması olduğu için kural olarak geçerli sayılmaktadır. Ancak gizli işlem için kanun birtakım şekil şartları öngörmüşse ve bunlar yerine getirilmemişse gizli işlem de hükümsüz olur

YORUM EKLE