Kamu geliri harç nedir tanımı özellikleri

kamu gelirlerinden olan harç zorunlu olarak hizmetler karşılığı alınan cebri devlet gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamu geliri harç nedir tanımı özellikleri

kamu gelirlerinden olan harç zorunlu olarak hizmetler karşılığı alınan cebri devlet gelirleri arasında yer almaktadır.

Kamu geliri harç nedir tanımı özellikleri

Zorunlu kamu gelirlerinden harç tanımı ve harç ın özellikleri 

• Devlet bütçesi içinde vergilerin ardından gelen cebri kamu geliri türü harçlardır.

• Belli kamu kurumlarınca yerine getirilen belli bazı somut hizmetlerden yararlananlardan bu hizmetler karşılığında alınan cebri nitelikte ödentiler harç adını alır.

• Yukarıdaki tanımdan hareketle harçların temel nitelikleri aşağıdaki gibi belirtilebilir:

-Harçlar da vergiler gibi cebri kamu gelirleridir. Harca tabi hizmetlerin tümü (diploma, sürücü belgesi vb.) sadece kamu kurum ve kuruluşlarınca verilebilir. Bu hizmetlerin başka bir yerden temini mümkün değildir. Harç ödenmez ise harca tabi hizmet alınamaz. Harç konusu hizmetten yararlanıp yararlanmamak kişinin ihtiyarında olsa da bir kez bu hizmetten yararlanma tercih edildiğinde harç ödemek zorunlu hale gelir. Bu nedenle harçlar ihtiyari değil fakat zorunlu ödemelerdir.

- Ancak harçların vergilerden ayrıldığı nokta, harçların tapulama, yargı, pasaport gibi belli ve somut hizmetlerin karşılığı olarak ödenmesidir. Harçta belli bir kamu hizmetinden yararlanma biçiminde somut bir karşılık vardır. Ödenen vergi karşılığında hangi hizmetin gerçekleştirildiği bilinemez ve saptanamaz. Ancak ödenen harcın karşılığında vatandaş somut bir hizmetten yararlanır. Harç ödemesine rağmen bu hizmet kendisine sunulmazsa bu durum nedeniyle idari ve adli makamlara başvurma hakkı gündeme gelir.

- Harçlar da vergiler gibi kural olarak bireyler ve toplulukları tarafından, bir başka deyişle piyasa ekonomisi aktörleri tarafından ödenir. Kamu sektörü ise kural olarak harç ödemez.

- Harçlar da vergiler gibi bireyler ve topluluklarından parasal değer nakit olarak-para cinsinden toplanır.

- Harçların da yasaya dayanılarak alınması gerekir ancak harçlar bakımından mali güce göre alınma kuralı uygulanmaz, harca tabi hizmetten yararlanan ilgili harcı ödemek zorunda kalır.

- Harçlar merkezi yönetim veya yerel yönetimler tarafından alınabilen bir kamu geliridir

YORUM EKLE