Eksik borç nedir, eksik borç örnekleri

eksik borcun tanımı , eksik borçlar hangileridir, kpss borçlar hukuku eksik borç kavramı

Eksik borç nedir, eksik borç örnekleri

eksik borcun tanımı , eksik borçlar hangileridir, kpss borçlar hukuku eksik borç kavramı

Eksik borç nedir, eksik borç örnekleri

EKSİK BORÇLAR

1- Eksik Borç Kavramı

Her borç alacaklıya alacağını borçlusundan dava ya da icra takibi yoluyla talep etme yetkisi verir. Bu nedenle borcun olduğu yerde sorumluluk ta vardır. Ancak bazı borçlarda alacaklının alacağını devlet organları aracılığıyla borçlusundan isteme yetkisi bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda borç vardır ama sorumluluk yoktur. Bu tip borçlara eksik borçlar adı verilir.

2- Eksik Borcun Özellikleri

a) Alacaklı eksik bir borcun ifasını talep eder ve borçlu bu ifa talebini reddederse, alacaklı dava ve cebri icra yoluyla borcun ifasını sağlayamaz.

b) Eksik borçlarda borç ilişkisinden doğmuş geçerli bir borç vardır. Bu nedenle borçlu tarafından kendi isteğiyle yerine getirildiği takdirde ifa geçerlidir.

c) Borçlu tarafından yapılan ifa geçerli bir ifa olduğundan sonradan “borcun eksik borç olduğunu bilmiyordum, ifamın iadesini talep ediyorum” savunması geçerli olmaz. Başka bir ifadeyle, bilerek ve isteyerek yerine getirilen eksik borç, sebepsiz zenginleşme davasının konusu olamaz.

3- Eksik Borç Tipleri

a) Kumar ve bahisten doğan borçlar

b) Evlenme simsarlığından doğan borçlar

c) Zamanaşımına uğramış borçlar

d) Ahlaki görevlerden doğan borçlar

YORUM EKLE