Borçlar hukukuna göre para ve parça borçlarında ifa yeri

borçlar hukuku kanunu madde 89 göre para borçlarında ifa yeri, parça borçlarda ifa yeri

Borçlar hukukuna göre para ve parça borçlarında ifa yeri

borçlar hukuku kanunu madde 89 göre para borçlarında ifa yeri, parça borçlarda ifa yeri

Borçlar hukukuna göre para ve parça borçlarında ifa yeri

Borçlar hukukuna göre para ve parça borçlarında ifa yeri 

Borçlar hukukuna göre borçlarda ifa yeri taraflar arasında yapılan anlaşma ile belirlenmektedir. Taraflar arasında borcun ifa yer hakkında bir anlaşma yapılmamış ise borölar hukuku kanununa göre para ve parça borçlardaki ifa yeri aşağıda yer almaktadır.

İfa yeri

MADDE 89- Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır;

1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde,

2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde,

3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde,

ifa edilir.

Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir.

YORUM EKLE