Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir?

Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir? Borçlar Hukukuna göre eksik borç nedir? Borçlar Hukukuna göre eksik borç türleri nelerdir?

Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir?

Borçlar hukukuna göre eksik borçlar hangileridir?

Kpss ve kurum sınavlarında en sık çıkan sorulardan biriside eksik borç durumudur?Eksik borçun ne olduğu ve hangi borçların eksik borç olduğu hususunu bu yazımızda açıklamaya çalışalım.

Borçlar Hukukuna göre eksik borç nedir?

Alacaklı, borçlu ve edim unsurlarına sahip ancak talep unsurunun mevcut olmadığı yada sorumluluğun borçlu lehine hafifletildiği borç ilişkileridir. Borç ve alacak mevcuttur, ancak alacaklının talep hakkı ve buna bağlı bulunan dava ve cebri icra hakları mevcut değildir.

Borçlar Hukukuna göre eksik borç türleri nelerdir?

-Evlenme tellallığından doğan ücret borcu

-Kumar ve bahisten doğan borçlar(spor-toto, loto, sayısal loto, at yarışları, milli piyango hariç)

-Eşler arasındaki borçlar(Dava açma var ama cebri icra yok)

-Zamanaşımına uğramış olan borçlar(Zamanaşımı iddiası(def’i)hakim tarafından re’sen nazara alınmaz. Kanunda aksi yoksa ise, her alacak 10 yıl sonunda zamanaşımına uğramış olur. Zaman aşımına uğramış borç ödendiği takdirde geri istenemez geçerlidir.)

-Ahlaki vazifelerden doğan borçlar(Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile, kardeşlerine nafaka vermekle mükelleftir, bu durum hariç)

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 00:53
YORUM EKLE