Borçlar hukukuna göre borcun kaynakları

borçlar hukukunda borcun kaynakları nelerdir ? borçlar sözleşmeden kaynaklanabilir, sözleşmeden kaynaklanabilir, sebepsiz senginleşmeden kaynaklanabilir veya kanununun kendisinden doğabilir.

Borçlar hukukuna göre borcun kaynakları

Borçlar hukukunda borcun kaynakları nelerdir ? 

Borçlar hukuku kanununa göre borcun 4 adet kaynağı olabilir. Borçlar sözleşmeden kaynaklanabilir, sözleşmeden kaynaklanabilir, sebepsiz senginleşmeden kaynaklanabilir veya kanununun kendisinden doğabilir.

Geçerli bir borcun doğabilmesi için hukukun düzenlediği bir kaynaktan çıkması gerekir. Bu kaynaklar şunlardır:

1. Sözleşme: İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla yaptığı sözleşmeler borç doğururlar. Sözleşmelerden “ifa borcu” doğar.
2. Haksız fiiller: Hukuka aykırı olarak verilen zararlardan da borç doğmaktadır. Haksız fiillerde zarar veren zarar verilene karşı “tazminat borcu” altına girmektedir.

3. Sebepsiz Zenginleşmeler: Buradan doğan borç, kimse kimsenin malvarlığını nedensiz yere almasın ve malın aidiyeti sebep olmadan değişmesin kuralına dayanır. Bir kişi hukuki sebep olmadan başkasının malvarlığı değerini kendi aidiyetine geçirirse “iade borcu” altına girer.
4. Kanundan (Bütün hukuki mevzuattan) Doğan Borçlar: Borcun doğrudan doğruya kanunun yüklediği bir mükellefiyetten meydana gelmesidir. Mesela, boşanan eşlerden birinin eski eşine yoksulluğa düşecekse nafaka vermesi bu tür bir borçtur. Arada sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmasa da eş nafaka borcu altına girebilirdi.

YORUM EKLE