Borçlar hukuku saikte yanılma

borçlar hukukuna göre saikte yanılmanın tanımı

Borçlar hukuku saikte yanılma

borçlar hukukuna göre saikte yanılmanın tanımı

Borçlar hukuku saikte yanılma

Borçlar hukuku saikte yanılma 

Saikte Yanılma:

Saik yanılması iradenin oluşumundaki yanılmadır.

Örn: Antika olduğu düşünülerek satın alınan bir eşyanın antika olmadığının anlaşılması. Kanun TBK m. 32’de, her türlü saik yanılmasını değil, sadece "temel yanılması" denilen, esaslı olarak yanılmaya düşülmesi halinde yanılmaya düşeni korumaktadır. Borçlar Kanununa göre saikte yanılma kural olarak esaslı olmadığından, TBK 32’de öngörülen şartlar gerçekleşmişse bir saik yanılması esaslı yanılma niteliği taşıyacaktır. Buna göre, bir yanılmanın temel yanılması teşkil etmesi için bulunması gereken şartlar şunlardır41: -Bir taraf sözleşme yapma arzusunun oluşmasına etki yapan bir hususta yanılmış olmalıdır.

-Yanılmaya düşülen husus yanılmaya düşen bakımından sözleşmeyi yapması için bir onsuz sözleşmeyi yapamayacağı bir unsura ilişkin olmalıdır.

-İş hayatındaki dürüstlük kuralları, kişinin yanıldığı hususun, sözleşmenin geçerliliğini etkilemesini haklı göstermelidir. Bir taraf diğer tarafın yanılgıya düştüğünü biliyorsa burada yanılmadan bahsedilemez. 

YORUM EKLE