Hastalık İzni Alan Memur Memuriyet Mahalli Dışına Çıkabilir mi?

Memur Hastalık İznini Memuriyet Mahalli Dışında Geçirebilir mi, Rapor alan memur sağlık iznini başka yerde geçirebilir mi?

Hastalık İzni Alan Memur  Memuriyet Mahalli Dışına Çıkabilir mi?

Memur Hastalık İznini Memuriyet Mahalli Dışında Geçirebilir mi?

Bilindiği üzere memurlar hastalanmaları durumunda almış oldukları sağlık raporlarına istinaden hastalık izni kullanabilmektedirler.Memurların almış oldukları hastalık izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirip geçiremeyeceği hususunda Devlet Personel Başkanlığınca verilmiş olan görüşte 657 sayılı Kanunda hastalık izni lan memurun hastalık iznini memuriyet mahalli geçirmesi gerektiği yönünde bir düzenleme olmadığından hastalık izni alan memurun bu iznini memuriyet mahalli dışında geçirmesinde bir sakınca olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

Sağlık Raporu Alan  Memur Hakkında DPB Görüşü

ÖZET: Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları sonucunda memura verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılıp kullanılmayacağı hk. (22.01.2013-497)

Genel Müdürlüğünüz emrinde görev yapan memur ve 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin memuriyet mahallinden almış oldukları hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanıp kullanamayacakları konusunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Hastalık ve doğum izni” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekse de mezkur Kanunun 105 inci maddesine dayalı olarak çıkarılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak alınmış hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından söz konusu personelin hastalık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 10:08

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.