Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Yapısı ve Kararlarının Bağlayıcılığı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Bağlayıcılığı kamu hakem kurulunun üyeleri kimlerden oluşur, memur işçi maaş karar hakem kurulu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Yapısı ve Kararlarının Bağlayıcılığı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Bağlayıcılığı

Önümüzdeki 2 yıllık süreçte memurlara ve emeklilere yapılacak memur zammının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Kamu işvereninin  nihai zam teklifi memur ve emekli maaşlarına 2020 yılı için %4+%4; 2021 yılı için %3+%3'lük zam teklifi yetkili sendika tarafından kabul edilmeyince toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmış oldu.

Yetkili sendika ve kamu işvereninin toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması sebebiyle memur ve emeklilerin 2020-2021 yıllarında alacakları maaş zammını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Hakkında Yasal Düzenleme

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ile ilgili düzenleme Anayasa'nın 53 üncü maddesinde yer almaktadır. Sözkonusu maddeye göre, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilme hakkına sahiptir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun "Uyuşmazlık Hali" başlıklı 33 üncü maddesinde toplu sözleşme görüşme süreci sonunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde yapılacak işlemler hakkında düzenleme yer almaktadır. Mezkur maddeye göre, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konularla ilgili olarak tespit veya toplantı tutanağı düzenlendikten sonraki 3 işgünü içinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması gerekmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kimlerden Oluşur?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu  her toplu sözleşme dönemi için;
a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye,

b) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/197 md.) Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye,

c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

olmak üzere onbir üyeden oluşur.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun Çalışma Usulü

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,  Başkan dahil en az 8 üyenin katılımı ile toplanır. Kurulu toplantıya çağırma yetkisi başkana aittir.  Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağının inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar da Başkan tarafından belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını verir. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Bağlayıcılığı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararlarının kesin  ve toplu sözleşme hükmünde olduğu hem Anayasa'da hem de 4688 sayılı yasada hükme bağlanmıştır. Kurul aldığı kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Kurulun kararları  Resmî Gazetede de yayımlanır.

5. Dönem Toplu Sözleşme Dönemi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Üyeleri


 

BAŞKAN SEYİT AHMET BAŞ (SAYIŞTAY BAŞKANI)
BAŞKAN(YEDEK) FİKRİ ÖZKÖK (SAYIŞTAY BAŞKAN YARDIMCISI)
BAKANLIKLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

 
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
DOĞRUDAN BELİRLENEN ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. M. FATİH UŞAN
DOĞRUDAN BELİRLENEN ÖĞRETİM ÜYESİ (YEDEK) PROF.DR. MEHMET BARCA
KONFEDERASYONLAR TARAFINDAN ÖNERİLEN ADAYLAR ARASINDAN BELİRLENEN ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ.DR. FATİH YARDIMCIOĞLU
KONFEDERASYONLAR TARAFINDAN ÖNERİLEN ADAYLAR ARASINDAN BELİRLENEN ÖĞRETİM ÜYESİ (YEDEK) PROF.DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ


 

 

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 22:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.