Aylıksız İzinde Geçen Süreler Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilir mi?

Aylıksız/Ücretsiz  İzinde Geçen Süreler Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilir mi? Memurun aylıksız ücretsiz izin almış olduğu süreler yıllık izin hesabında dikkate alınırmı?

Aylıksız İzinde Geçen Süreler Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilir mi?

Aylıksız/Ücretsiz  İzinde Geçen Süreler Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilir mi?

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanlara verilecek olan yıllık izinler devlet memurlarının hizmet yıllarına göre belirlenmektedir. 657 sayılı Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.İlgili kanun maddesinde sayılan hizmet sürelerini tamamlayan memurlar kanunda belirlenen sürelerde izin hakkını kazanmaktadır.Memurun fiilen çalışmış olduğu sürelerin yıllık izin hesabında değerlendirilmesinde herhangi bir tereddüt yokken memurun izin alarak çalışmadığı sürelerin izin hesabında değerlendirilmesinde alınan iznin türüne göre farklı düzenlemeler bulunmaktadır.Bu yazımızda memurun kullanmış olduğu aylıksız izin sürelerinin yıllık izin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini açıklamaya çalışacağız.

657 sayılı Kanununa Göre Memurların Kullanabileceği Aylıksız/Ücretsiz  İzinler Hangileridir?


Memurların kullanabileceği aylıksız izinler 657 sayılı Devlet memurları kanununun 108 maddesinde başlıklar halinde sayılmıştır.Buna göre memurlar

-Hastalıkları nedeniyle ve sağlık kurulu raporu ile 18 aya kadar ücretsiz izin alabilirler

-Doğum yapan memur veya eşi doğum yapan memur 24 aya kadar ücretsiz izin alabilir


-Evlat edinen memur 24 aya kadar ücretsiz izin alabilir

-Memuriyette 5 yıllık hizmet süresi olanlar 1 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilir

-Memur iken askere gidenler askerlik süresinde aylıksız izinli sayılırlar.

Hangi Süreler Memurun İzin Hesabında Dikkate Alınır?

Devlet memurları kanunundaki izin sürelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayımlanmış olan 154 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde " "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Aylıksız/Ücretsiz  İzinde Geçen Sürelerin  Yıllık İzin Hizmet Süresine Etkisi

İlgili tebliğ hükmüne göre aylıksız izin sürelerinin hizmet süresinden sayılıp sayılmadığı önem kazanmaktadır.Memurların aylıksız izinde geçen süreleri hizmet sürelerinden sayılmamaktadır.Bu nedenle yıllık izin süreleri için memurun hizmet süreleri hesaplanırken aylıksız izin süreleri toplam memurluk süresinden düşülmelidir.Konunun anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse 11  yıllık memuriyeti olan bir bayan memur doğum izinleri sebebiyle  1,5 seneyi aylıksız izinde geçirmiş ise bu memurun yıllık izne esas  hizmet yılı 9,5 sene olarak alınacaktır.Bu bayan memur 30 günlük yıllık izin süresine 10 yıllık hizmet süresini tamamladığında hak kazanacaktır.

Askerlik İçin Alınan Aylıksız/Ücretsiz İzin Süreleri Yıllık İzinde Dikkate Alınır mı?

Aylıksız izin sürelerinin yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda askerlik için alınan ücretsiz izinlerde farklı bir uygulama söz konusudur. 657 sayılı Kanunun 83 v3 84 üncü maddeleri hükümleri uyarınca askerlik süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirmektedir.

Memur olarak atanan bir kişi ister memurluk süresi içinde ister memurluktan önce yapmış olsun  muvazzaf askerlik (yedek subay olarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yedek subay öğrencilik süresi dahil) süresi, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 09:52
YORUM EKLE