Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, vb. Etaplara/Kısımlara Ara Hakediş Ödemelerinde Fiyat Farkı

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, vb. Etaplara/Kısımlara Ara Hakediş Ödemelerinde Fiyat Farkı

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş Ödemeleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanamayacağı Hususunda...

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, vb. Etaplara/Kısımlara Ara Hakediş Ödemelerinde Fiyat Farkı

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, vb. Etaplara/Kısımlara Ara Hakediş Ödemelerinde Fiyat Farkı 

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş Ödemeleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanamayacağı Hususunda Alınan 22.03.2023 Tarihli ve 2023/DK.D-78 Sayılı Kurul Kararı yayımlandı.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2023/020

Gündem No : 53

Karar Tarihi : 22/03/2023

Karar No : 2023/DK.D-78

Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9

Gündem Konusu : Sözleşmesinde tasarım, üretim, montaj, test, devreye alma vb. etapların/kısımların net olarak belirlendiği ve bu etaplara/kısımlara ilişkin ara hakediş ödemelerinin düzenlendiği özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, söz konusu ara hakediş ödemeleri için fiyat farkı hesaplanıp hesaplanamayacağı hususuna ilişkin Kurum görüşü oluşturulması

Sözleşmesinde tasarım, üretim, montaj, test, devreye alma vb. etapların/kısımların net olarak belirlendiği ve bu etaplara/kısımlara ilişkin ara hakediş ödemelerinin düzenlendiği özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, söz konusu ara hakediş ödemeleri için fiyat farkı hesaplanabileceğine,

Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE