Kesin Teminatın İadesinde SGK ve Vergi Borcu

kesin teminat iade ederken kamu kurumları vergi ve sgk borcu sorgusu yapmak zorunda mı

Kesin Teminatın İadesinde SGK ve Vergi Borcu

kesin teminat iade ederken kamu kurumları vergi ve sgk borcu sorgusu yapmak zorunda mı

Kesin Teminatın İadesinde SGK ve Vergi Borcu

Kesin Teminatın İadesinde SGK ve Vergi Borcu

Bildiğiniz gibi, Kamu İhale Kanunu'nda ihalelerde teminat olarak kabul edilecek değerler ile geçici ve kesin teminatlara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Geçici teminat ve iadesi ile ilgili hükümlere Kamu İhale Kanunun'da yer verilirken  kesin teminatın iadesi ise Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi" başlıklı 13. maddesinde; "Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve  kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

  Yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

 İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır.

Kesin Teminatın iadesi için öncelikle taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğinin ve ihale edilen işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Kişinin üstlendiği işi usulüne uygun yerine getirmemesi halinde kişinin teminatı gelir kaydedilir. Bunun istisnası ise 4735 sayılı yasanın 23. maddesinde yer alan mücbir sebeplerin varlığı halinde hesabı genel esaslara tasfiye edilip teminatın iadesine gidilir. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanına uygun yerine getirildiği ve ihale edilen işten dolayı idare tarafından yüklenicinin borcu olmadığına dair tespit yapıldıktan sonra teminatın iadesinde SGK ve Vergi ile ilgili hangi işlemlerin yapılması gerektiği ise aşağıda açıklanmıştır.

A-SGK İşlemleri

Teminat mektubu iadesi ile ilgili 4735 sayılı yasanın 13. maddesine baktığımızda, teminatın iadesi için ilişiksiz belgesinin talep edilmesi gerektiği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. SGK'dan alınacak ilişiksiz belgesi ise bu işle sınırlıdır. Kişinin başka bir işten dolayı borcunun olması teminatın iadesine engel teşkil etmemektedir.  Maddenin son fıkrasında teminatın iadesi için SGK ilişiksiz belgesi istenilmesinin istisnasını düzenlemiştir. Buna göre; işin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olması halinde SGK'dan ilişiksiz belgesi getirmesi şartı aranmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde kesin teminatın iadesinde sosyal güvenlik kurumu işlemleri yönünden yapılması gereken hususlar düzenlenmiştir.

B-Vergisel İşlemler

4735 sayılı yasanın 13 maddesinde Kesin Teminatın iadesi için SGK ile ilgili yapılacak işlemlerdeki netliği vergi borcu konusunda görememekteyiz. Daha doğrusu, madde metninde vergi borcu ile ilgili herhangi bir ifade geçmemektedir. Maddede vergiyle ilgili olarak sadece ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilip varsa kalanının yükleniciye geri verileceği hükmü yer almaktadır.

İdarelerin yukarıdaki mevzuat hükmüne göre vergiyle ilgili yapması gereken işlemin;  ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin ödenip ödenmediği konusunda sorgulama yaparak kanuni kesintilerin ödendiğinin teyit edilmesi halinde  kesin teminatın iade edilmesi, olduğu kanaatindeyiz.

 Kesin Teminatın iadesi ile ilgili gerek SGK  gerekse vergisel  işlemlerin sadece teminatın alındığı işle sınırlı olduğunu bir kez daha hatırlatarak konuyu sonlandırıyoruz.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 21:35
YORUM EKLE