kamu ihale kanununa göre sözleşme türleri nelerdir

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler sonucunda imzalanacak olan sözleşme türleri hangileridir?

kamu ihale kanununa göre sözleşme türleri nelerdir

4734 sayılı kanuna göre yapılan ihaleler sonucunda imzalanacak olan sözleşme türleri hangileridir?

kamu ihale kanununa göre sözleşme türleri nelerdir

kamu ihale kanununa göre sözleşme türleri nelerdir

Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihaleler sonucunda;

a. Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme,

b. Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

c. Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

d. Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme,

e. Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme, Düzenlenir.

YORUM EKLE