Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlara ilişkin EKAP üzerinde yapılacak işlemler hakkında duyuru

Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlara ilişkin EKAP üzerinde yapılacak işlemler hakkında duyuru

Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlara ilişkin EKAP üzerinde yapılacak işlemler hakkında duyuru

Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlara ilişkin EKAP üzerinde yapılacak işlemler hakkında duyuru

Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlara ilişkin EKAP üzerinde yapılacak işlemler hakkında duyuru

Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlara ilişkin EKAP üzerinde yapılacak işlemler hakkında duyuru

Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2022 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenerek 20.01.2022 tarih 31725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İdarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1. Güncellenen eşik değerler ve parasal limitlerin sisteme uyarlama çalışmaları tamamlanarak 1 Şubat 2022 tarihinde devreye alınmış olacaktır. 31 Ocak 2022 tarihinden sonra yayımlanacak ilanların ve buna ilişkin ihale dokümanlarının bu değerlere dikkat edilerek hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir.

2. 31 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve parasal limitlere göre hazırlanmış ihale dokümanlarına ait ön yeterlik/ihale ilanlarının geçerli olabilmesi için en son 31 Ocak 2022 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir. İdarelerin bu kapsamda yayım için hazırlık aşamasında oldukları ön yeterlik/ihale ilanları ile ilgili tüm işlemlerini en son 28 Ocak 2022 Cuma günü saat: 14:00’e kadar tamamlaması zorunludur.

3. İhale Dokümanlarında ve ön yeterlik/ihale ilanlarında hatalı durum ortaya çıkmaması için; 28 Ocak 2022 Cuma günü saat: 14:00’e kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

4. 28 Ocak 2022 tarihi saat 14:00’den 1 Şubat 2022 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5. Bu ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının güncellenen eşik değerler ve parasal limitlere göre EKAP üzerinden tekrar oluşturularak 1 Şubat 2022 tarihi ve sonrasında gönderilmesi gerekecektir.

6. Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların bir adedinin yayın ücretinin 01.02.2022-31.01.2023 dönemi için 1.500-TL + KDV olarak  belirlenmiş olup, 01.02.2022 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanları için  1.500TL + KDV(%18) =  1.770 TL  ücret  yatırılması gerekmektedir.

7. 01.02.2022 tarihinden itibaren Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar için ilan ücreti olarak      1.770 TL yatırılmamış ilanların yayınlanması mümkün olmayacaktır.

8. 01.02.2022 tarihinden önce İlan Ücreti (1.180TL) yatırılmış ihalelere (İKN bazında) ait tüm ilanların en son 31 Ocak 2022 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir.

Kurum-Banka yazılım sistemlerinde bir İKN bazında bir ücret yatırılabilmekte olup eksik kalan ücret için ikinci bir ücret yatırılamayacağı için 31 Ocak 2022 tarihine kadar yayımlanamayan bu kapsamdaki ihalelerin (İKN bazında)  ilan ücretlerinin Kurumdan iade alınması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmaması için bu tarihler dikkate alınarak ilanların yayımlanması için gerekli işlemlerin tamamlanması önem arz etmektedir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 11:23
YORUM EKLE