İhalelerde sözleşme damga vergisi daha sonra ödenebilir mi?

İhalelerde sözleşme damga vergisinin tahakkuk ettirilip 1 ay sonra ödenebilmesi mümkün müdür?

İhalelerde sözleşme damga vergisi daha sonra ödenebilir mi?

İhalelerde sözleşme damga vergisinin tahakkuk ettirilip 1 ay sonra ödenebilmesi mümkün müdür?

İhalelerde sözleşme damga vergisi daha sonra ödenebilir mi?

İhalelerde sözleşme damga vergisi daha sonra ödenebilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığından  ihaleye ilişkin sözleşme damga vergisinin tahakkuk ettirilmesinin ve bir sonraki ay ödeneceğinin beyan edilmesinin damga vergisinin tahsil edilmiş olmasının yerine geçip geçmeyeceğine ilişkin olarak görüş istenmiştir.

Bakanlığın görüş yazısında; genel bütçeli idareler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararlan hariç) ait damga vergisinin, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde peşin olarak ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 12:40
YORUM EKLE