İhalelerde sgk ve vergi borcu yoktur yazısının tarihi önemli mi?

İhalelerde sgk ve vergi borcu yoktur yazısının tarihi önemli mi?

İhalelerde sgk ve vergi borcu yoktur yazısının tarihi önemli mi?

İhalelerde sgk ve vergi borcu yoktur yazısının tarihi önemli mi?

İhalelerde sgk ve vergi borcu yoktur yazısının tarihi önemli mi?

İhalelerde sgk ve vergi borcu yoktur yazısının tarihi önemli mi?

Soru: " ...... idarede mali hizmetler birimine yeni atandım. Daha önce bu birimde görev yapmadığım için mesleki tecrübem sınırlı. Bazı işleri önceki dönem dosylarına bakıp öğrenmeye çalışıyorum. İhale dosyasına baktığımda kimi ihalelerde vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu sorgualama yazılarında son başvuru tarihi veya ihale tarihinin esas alınmadığını bu tarihlerden önceki dönemlere ait borcu yoktur yazılarının bulunduğunu gördüm. Bu işlem doğru mu?...."

Cevap: İdarenizde yapılan ihallere belgelerin bir kısmında, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bendi kapsamında vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ibraz edilen belgelerde, ihale tarihinin esas alınmadığını ve bu hususun doğru olup olmadığını cevaplamamızı talep etmişsiniz.

Bildiğiniz üzere, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı açıkça ifade edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52’nci maddesinde;

“(1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince;

… c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, … ,

aday ve istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükümleri yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50’nci maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ise 51’inci maddesinde de, istekliden istenilmesi gereken vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla olması gerektiği düzenlenmiştir.

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.3.3’üncü maddesinde; isteklilerin sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belgenin işyerinin kayıtlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınması, ilgili müdürlükçe aynı işverene ait Türkiye genelini kapsayacak şekilde araştırılma yapılacağı ve belgenin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla olması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Tebliğ’in 17.4.3’üncü maddesinde de; isteklilerin vergi borcu olmadığına dair belgenin vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden alınacağı ve son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla olan durumunu göstermesi gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeyi sözleşeme imzalamadan önce idareye sunması gerektiği ve ihale tarihi itibarıyla vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olan isteklinin ihale dışı bırakılacağı açıktır.

Dolayısıyla, itekliden alınan vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin ihale tarihi esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 11:50
YORUM EKLE