ihale teklif zarfında bulunması gereken bilgiler nelerdir?

4734 sayılı kanununa göre yapılan ihalelerde teklif zarfında bulunması gereken bilgiler

ihale teklif zarfında bulunması gereken bilgiler nelerdir?

4734 sayılı kanununa göre yapılan ihalelerde teklif zarfında bulunması gereken bilgiler

ihale teklif zarfında bulunması gereken bilgiler nelerdir?

ihale teklif zarfında bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Teklif zarfında bulunması gerekenler ile ilgili bilgi veriniz. (Md. 30)

1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur.

2) Zarfın üzerine a) isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı,

b) tebligata esas açık adresi,

c) teklifin hangi işe ait olduğu ve

d) ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.

3) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

YORUM EKLE