Doğrudan teminle yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunlu mu?

4734 sayılı kanuna göre doğrudan temin ile yapılan alımlarda sözleşme imzalama zorunluluğu var mı, doğrudan teminle yapılan alımların sözleşme örneği

Doğrudan teminle yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunlu mu?

4734 sayılı kanuna göre doğrudan temin ile yapılan alımlarda sözleşme imzalama zorunluluğu var mı, doğrudan teminle yapılan alımların sözleşme örneği , 22 d alımlarda sözleşme zorunluluğu var mı

Doğrudan teminle yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunlu mu?

Doğrudan teminle yapılan alımlarda sözleşme imzalanması zorunlu mu?

Kamu kurumlarınca kamu ihale kanununun 22 d maddesi gereği alınan alımlar için idare ile mal veya hizmeti sağlayan arasında sözleşme imzalanması hususu bazı idarelerde yanlış uygulanmaktadır. 22 d kapsamında doğrudan temin ile yapılan alımlarda kamu idarelerince sözleşme imzalama zorunluluğu olmamakla birlikte kamu idareleri isterlerse yüklenici ile sözleşme imzalayabilirler. Ancak bu sözleşme imzalamama durumu tek seferde alımı yapılan mallarla ilgilidir. Örneğin idarenin tek seferde teslim edelicek olan kırtasiye malzemesi alımı  işinde sözleşme imzalama zorunluluğu yoktur.

Ancak idareler tek seferde yapılmayan hizmet ve yapım işlerinde sözleşme imzalamak zorundadırlar.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin ile gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme kapsamındaki hizmet ve  yapım işlerinde örneğin  alım yapılan ve yapımı belirli bir süreyi gerektiren soğutma-ısıtma sistemleri bakım onarımları, fiber optik kablolama, data altyapısı tadilatı, su tesisatı, boru yenileme işleri, mekanik sistemler elektrik altyapısı kurulumu, besleme hattı onarımı ile çeşitli bakım onarım tadilat işleri gibi iş ve işlemlerde sözleşme imzalama zorunluluğu bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 22.1.1.3. maddesi gereğince alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunludur. Doğrudan temin kapsamında imzalanacak sözleşmelerin birebir tip sözleşme olması zorunlu olmayıp daha özet ve rafine hükümler içeren bir metin olması mümkündür. Doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen ve belli bir süreyi gerektiren hizmet ve yapım işlerinde işin idare tarafından belirlenen koşullarda ve özelliklerde yapılmasını garanti altına almak, kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını ve işin kontrolünü sağlamak ve ilgili işten doğabilecek hukuki ihtilafların önüne geçmek için, mevzuatın zorunlu kıldığı sözleşmelerin düzenlenmesi  gerekmektedir.

YORUM EKLE