Doğrudan teminle yapılan alımlarda 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi kapsamında fiyat farkı ödenir mi?

Doğrudan teminle yapılan alımlarda 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi kapsamında fiyat farkı ödenir mi?

Doğrudan teminle yapılan alımlarda 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi kapsamında fiyat farkı ödenir mi?

Doğrudan teminle yapılan alımlarda 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi kapsamında fiyat farkı ödenir mi?

Doğrudan teminle yapılan alımlarda 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi kapsamında fiyat farkı ödenir mi?

Doğrudan teminle yapılan alımlarda 4735 sayılı yasanın geçici 5. maddesi kapsamında fiyat farkı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı,  1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde fiyat farkı verilebilecek olup doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde herhangi bir fiyat farkı ödenebilmesine imkan bulunmadığına dair görüş yayımladı.

YORUM EKLE