Doğrudan temin limiti OHAL süresince artırıldı

Doğrudan temin limiti OHAL süresince artırıldı

Doğrudan temin limiti OHAL süresince artırıldı

Doğrudan temin limiti OHAL süresince artırıldı

Doğrudan temin limiti OHAL süresince artırıldı

Doğrudan temin limiti OHAL süresince artırıldı

6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla tüm idareler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limit 28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirası olarak belirlenmişti. 

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 6862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda sayılan illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla tüm idareler tarafından doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limit olağanüstü hal süresi boyunca 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirası olacak şekilde değiştirildi.
 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6862

6/2/2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda uygulanacak parasal limitlerin artırılması hakkmdaki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine, anılan Kanunun 67 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23/2/2023 TARİHLİ VE 6862 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- 9/2/2023 tarihli ve 6787 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “28/2/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil)” ibaresi “8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile ilan edilen olağanüstü hal süresi boyunca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

YORUM EKLE