Belediye şirketlerinin ihalelerinde yasaklama kararı alma yetkisi kime ait?

Belediye şirketlerinin ihalelerinde yasaklama kararı alma yetkisi kime ait?

Belediye şirketlerinin ihalelerinde yasaklama kararı alma yetkisi kime ait?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre,

“Kamu İhale Kanunu’na Tabi Olan Belediye Şirketleri Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler Bakımından İhale Sürecinde Veya Sözleşme Uygulama Aşamasında Yasaklamayı Gerektiren Durumların Ortaya Çıkması Halinde Yasaklılık Kararı Verme Yetkisinin Belirlemesi”  Hususunda Alınan 16.08.2023 Tarihli ve 2023/DK.D-209 Sayılı Kurul Kararı

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                                : 2023/042

Gündem No                                                : 44

Karar Tarihi                                               : 16/08/2023

Karar No                                                    : 2023/DK.D-209

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 7

Gündem Konusu                                        : Kamu İhale Kanunu’na tabi olan belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihaleler bakımından ihale sürecinde veya sözleşme sürecinin yürütümü sırasında yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde yasaklılık kararı verme yetkisinin belirlemesi konusunda kurum görüşü oluşturulması. 

Kamu İhale Kurulu’nun 26.09.2011 tarihli ve 2011/DK.D-173 sayılı kararında, “…belediyelerin iştiraki olan ve 4734 sayılı Kanuna tabi olan şirketler tarafından gerçekleştirilen ihalelerde, Kanunda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihalelere katılmaktan yasaklama kararının belediyenin iştiraki olan şirketin ihale yetkilisi tarafından verilmesi gerektiğine,” karar verilmiştir.

Ancak idari yargı mercileri tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olan belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihaleler bakımından gerek ihale sürecinde gerek sözleşme uygulaması aşamasında yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde, yasaklama kararının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiği yönünde kararlar verilmektedir.  

Bu çerçevede, anılan şirketler bakımından ihalelere katılmaktan yasaklama kararını verecek yetkili idarenin belirlenmesinde tereddütlerin giderilerek uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;

1)26.09.2011 tarihli ve 2011/DK.D-173 sayılı Kurul Kararının iptal edilmesine,

2) 4734 sayılı Kanuna tabi olan belediye şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihaleler bakımından gerek ihale sürecinde gerek sözleşme uygulaması aşamasında yasaklamayı gerektiren durumların ortaya çıkması halinde yasaklama kararının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesi gerektiğine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.   

YORUM EKLE