Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesi yayımlandı

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesi yayımlandı

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesi yayımlandı

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesi yayımlandı

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesi yayımlandı

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesi yayımlandı

KİK, aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin reddedilecek tekliflere ilişkin hizmet alımları listesini yayımlandı. Kamu İhale Kurulunun 24/01/2022 tarih ve 2022/DK.D-29 sayılı kararı ile, ilanı veya duyurusu 9 Şubat 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanmak üzere;

Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısının altında olan;

1) Malzemeli Yemek Hizmet Alımları,
2) Personel/Öğrenci Taşıma Hizmet Alımları, 
3) Araç Kiralama Hizmet Alımlarında,

sınır değerin altında olduğu tespit edilen tekliflerin Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasına,

Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının sayılan listede bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesine, karar verilmiştir.

Bu çerçevede, ilan veya duyuru tarihi 9 Şubat 2022 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan karar dikkate alınarak işlem tesis edilmesi önem arz etmektedir.

Toplantı No

: 2022/005

Gündem No

: 3

Karar Tarihi

: 24.01.2022

Karar No

: 2022/DK.D-29


Gündem Konusu:

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmeksizin Reddedilecek Tekliflere İlişkin Hizmet Alımları Listesi.Karar:

İlanı veya duyurusu 09/02/2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanmak üzere;

1- Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ekli listedeki hizmet alımlarında, sınır değerin altında olduğu tespit edilen tekliflerin Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasına,

2- Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının ekli listede bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesine,


         Oybirliği ile karar verildi.

EK:

  1. Malzemeli Yemek Hizmetleri
  2. Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri
  3. Araç Kiralama Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 21:18
YORUM EKLE