1 Ağustost'tan itibaren e-ihale zorunluluğu getirildi

Elektronik İhale Zorunluluğu Hakkında Duyuru

1 Ağustost'tan itibaren e-ihale zorunluluğu getirildi

Elektronik İhale Zorunluluğu Hakkında Duyuru

1 Ağustost'tan itibaren e-ihale zorunluluğu getirildi

1 Ağustost'tan itibaren e-ihale zorunluluğu getirildi

Kamu İhale Kurumu, elektronik ihale zorunluluğu hakkında duyuru yayımladı. 

Elektronik İhale Zorunluluğu Hakkında Duyuru

28 Temmuz 2022

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne 18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı Ek Madde 2’nin birinci fıkrası hükmü uyarınca, idarelerin açık ihale usulü ile gerçekleştirdikleri ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ihalelerden 01.08.2022 tarihi veya sonrasında ilân edilenlerin elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılması zorunlu olacaktır.

Konuyla ilgili geliştirmeler EKAP üzerinde 01 Ağustos 2022 Pazartesi itibarıyla devreye alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kurum ayrıca yaşanacak teknik sorumlar hakkında da duyuru yayımladı.

EKAP Kullanımında Yaşanabilecek Teknik Sorunlara İlişkin Bilgilendirme

Kurumumuza ulaşan başvurularda, idareler veya isteklilerce EKAP üzerinde yürütülen işlemler sırasında zaman zaman teknik sorunlar yaşandığı, bu nedenle iş ve işlemlerin kesintiye uğrayabildiği veya yavaşlayabildiği iletilmektedir. Yapılan incelemelerde söz konusu sorunların çoğunlukla kullanıcıların kendi bilgisayarlarından veya teknik altyapılarından (internet bağlantı sorunları, güncel yazılım eksikliği vb.) kaynaklandığı görülmekte ve EKAP Etkileşim Merkezi (444 0 545) aracılığı ile ilgililere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bu çerçevede, olası sorunların önlenmesi için kullanıcılar tarafından EKAP’ta işlem yapılırken aşağıda yer verilen tavsiyelere uyulması önem arz etmektedir:

  • Bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin orijinal ve güncel olması,
  • Bilgisayarların zararlı yazılımlara karşı korunuyor olması,
  • İnternet tarayıcılarının ve uygulamalarının versiyonlarının güncel olması,
  • E-imzalarının geçerli olması (EKAP’ta “Teklif İşlemleri” menüsünün altında yer alan “E-İmza Geçerlik Kontrolü” bağlantılarından .NET ve Java uygulamaları için e-imza geçerlik kontrolü yapılabilmektedir.),
  • Doküman indirme ve e-teklif verme işlemlerinin son ana bırakılmaması, teknik sorun olasılığına karşı yeterli sürenin ayrılması (EKAP’ta “Teklif İşlemleri” menüsü altında “E-Teklif Hazırlama/Gönderme” bağlantısından .NET ve Java uygulamaları için e-teklif gönderme testi yapılabilmektedir.),
  • Proxy ve DNS ayarlarından veya bilgisayarın bağlı bulunduğu ağda yer alan güvenlik ayarlarından kaynaklı olarak e-tekliflerin e-imza ile imzalanması engellenebildiğinden, bu ayarların doğru olarak yapılmış olması, gerekiyorsa konu ile ilgili ağ yöneticisinden destek alınması,
  • Bilgisayar saatinin hatalı olması halinde e-imzalama işlemi ile ilgili sorun yaşanabildiğinden, bilgisayar saatinin doğru olmasının sağlanması (Türkiye için “(UTC +03:00) İstanbul” olarak ayarlanmış olması).

Belirtilen önerilere uyulmuş olmasına karşın sistem üzerinde işlem yapılamaması halinde EKAP Etkileşim Merkezi (444 0 545) ile iletişime geçilmesi mümkündür.  Nitekim, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “ihale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumunun yetkili olduğu ve bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimlerin yapılacağı” düzenlenmiştir. Bu çerçevede, kullanıcı kaynaklı olmayan ve EKAP sistem altyapısındaki veya diğer kurumlarla entegrasyonlardaki yoğunluklara bağlı olarak yaşanan sorunların çözümü amacıyla anılan hükme göre Kurumumuzca gerekli tedbirler alınarak ihale işlemlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır.

Tüm kullanıcılara önemle duyurulur.

YORUM EKLE