Yemek ve Konaklama Giderleri Kurumlarınca Karşılananların Gündelikleri Ödenmeli

Yemek ve Konaklama Giderleri Kurumlarınca Karşılananların Gündelikleri Bilindiği ü

Yemek ve Konaklama Giderleri Kurumlarınca Karşılananların Gündelikleri Ödenmeli

Yemek ve Konaklama Giderleri Kurumlarınca Karşılananların Gündelikleri

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi memurlarına yönelik olarak çeşitli zamanlarda gerek hizmet alımı yöntemi ile gerekse kendi eğitim tesislerinde eğitim,kurs ve seminer adı altında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.Sayıştay Başkanlığının daha önceki yıllarda vermiş olduğu kararlar doğrultusunda özel sektörden hizmet alımı yöntemi ile yapılan kurs ve seminerlerle, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi eğitim tesislerinde yapmış olduğu ve katılımcılardan konaklama ve yemek bedeli almadığı eğitim ve seminerlerde kurs süresinde geçen günler için yevmiye gündelik ödenmemesi yönünde kararları bulunmaktaydı.Bu nedenle çeşitli kurumlardaki personellere kurs eğitim süresince ödenen yevmiyeler gündelikler iaşe ve yatacak bedelleri kurumca ödendiği gerekçesi ile tazmin edilmekteydi.Hatta bazı kamu kurumları kendi tesislerinde yapmış olduğu kurslar için personellerine sadece kurs yerine gidiş ve geliş günleri için yevmiye ödüyor diğer günler için yevmiye ödemiyordu.Sayıştay Başkanlığı sitesinde en son yayımlanan Temyiz Kurulu kararında konaklama ve iaşe bedelleri kurumca karşılanan memurlara kurs süresince de yevmiye gündelik ödenmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.Karar gerekçesine bakıldığında 6245 sayılı harcırah kanununun 37. maddesinin daha önceki halinde yatacak yeri ve iaşesi kurumlarınca karşılananların gündeliklerinden ve yevmiyelerinden belli bir kesinti yapılması öngörülmüşken 1988 yılında yapılan düzenleme ile bu hususun kanun maddesinden çıkarıldığı bu nedenle yatacak yeri ve yemek giderleri kurumlarınca karşılanan memurların kurs süresinde geçirdikleri günler için yevmiye ödenmesi gerektiği şeklinde hüküm verilmiştir. 

Daha önce sitemizde  yayınlamış olduğumuz makalede de ilgili duruma işaret ederek yemek ve konaklama giderleri kurumlarınca karşılanan memurlara gündelik ödenmesi gerektiğini bildirmiştik. Sayıştay Başkanlığı en son vermiş olduğu karar ile ilgili makalemizde yer alan hususlara benzer bir karar vermiştir.İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.Yemek ve Yatacak Yerleri Kurumlarınca Karşılananların Harcırahı  

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Tutanak No 43404 Tutanak Tarihi 04.10.2017

İlamda; konaklama ve iaşe masrafları kurum bütçesinden karşılanan eğitim/seminer/kurslara katılanlara, yolda geçen süreler dışındaki günler için yevmiye ödenemeyeceği gerekçesiyle, tazmin kararı verilmiştir.6245 sayılı Kanun’un konuyu düzenleyen 37. maddesinin ilk halinde, bu tür görevlendirilmeler için yatacak yer temin edilenler ile iaşe bedelleri karşılananların yevmiyelerinden, bu hizmetlerin bedellerinin belirli oranlarda mahsup edileceği düzenlenmişken, 11.12.1981 tarih ve 2652 sayılı Kanun ile bu maddede yapılan değişiklik ile yalnızca mahsup oranlarında değişiklik yapılmış, 14.1.1988 tarih ve 311 sayılı KHK ile de bu maddedeki mahsup öngören ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.Maliye Bakanlığınca yayımlanan, Harcırah Kanunu Genel Tebliği’nde de, 6245 sayılı Kanunun 37. Maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldığından, kurslara gönderilenlerin yemeleri ve yatmaları kurumlarınca sağlansa bile gündeliklerinin tam ödeneceği, bildirilmiştir.Ayrıca, Harcırah Kanunu’nun aynı maddesinde, eğitim ve kurs amacıyla yurtdışına gönderilere özel anlaşmaları gereğince bir ödeme yapıldığında, bu ödemelerin gündeliklerinden mahsup edileceği düzenlenmişken, mevcut düzenlemede başka bir indirim veya ödeme yapılmayacağına dair bir sınırlama da söz konusu değildir.Geçici görevle gönderilenlere yapılacak ödemelerin, görevlendirmenin 6245 sayılı Kanun’un hangi maddesine göre yapıldığına bakılmak suretiyle tespit edilmesi gerekir. Konuya genel bakmak suretiyle, bu şekilde görevlendirilenlere, yevmiye dışında bir ödemenin yapılamayacağı, ya da yevmiye ödenmeyeceği veya yevmiyelerinden kesinti yapılması gerektiği gibi düşünceler Kanuna uygun değildir. Örneğin Kanun’un 33/b maddesine göre geçici görevle görevlendirilenlere, yevmiyelerine ilave olarak konaklama bedeli de ödenmesi düzenlenmişken, 34. ve 37/3. maddelerinde, bu şekilde görevlendirilenlerin yevmiyelerinden kesinti yapılması düzenlenmiştir.Yukarıda açıklandığı üzere, konaklama ve iaşe masrafları kurum bütçesinden karşılanan kursiyerlere, Kanunun 37’nci maddesine göre yapılacak harcırah ödemelerinde, bu Maddenin ilk halinde mevcut olan yevmiyelerinden belirli bir oranda mahsup yapma zorunluluğu dahi kaldırılmışken, yorum yoluyla bu kişilere yevmiye ödenmeyeceği şeklindeki ilam gerekçesi mevzuata aykırıdır.Dolayısıyla yeme ve yatmaları kurumlarınca karşılansa bile kurslara katılanların harcırah almalarında mevzuata aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 09:31
YORUM EKLE