Vekaleten Yapılan Görevlendirmelerde Harcırah Hangi Maaş Üzerinden Hesaplanır?

Vekaleten Yapılan Görevlendirmelerde Harcırah Hangi Maaş Üzerinden Hesaplanır? memurun vekaleten geçici görevli olması halinde alacağı yolluk harcırah gündelik miktarı

Vekaleten Yapılan Görevlendirmelerde Harcırah Hangi Maaş Üzerinden Hesaplanır?

Vekaleten Yapılan Görevlendirmelerde Harcırah Hangi Maaş Üzerinden Hesaplanır?

İdareler çeşitli nedenlerle kurumlarında çalışan memurları gerek memuriyet mahalli gerekse memuriyet mahalli dışında vekaleten görevlendirmektedirler.Memuriyet mahalli içinde yapılan vekaleten görevlendirmelerde vekalet görevini yürüten memurun geçici görevle kurs eğitim v.b sebeplerle memuriyet mahalli dışına yapacağı yolculuklar ile memuriyet mahalli dışına vekaleten görevlendirilen memurların vekalet görevi boyunca alacakları geçici görev yolluklarında kendi kadroları üzerinden mi yoksa vekalet görevi yürüttükleri görev üzerinden mi geçici görev yolluğu alacağı hususunda idarelerde farklı uygulamalar yapılmaktadır.Konuya ilişkin olarak 6245 sayılı harcırah kanununun  Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde  "Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır." hükmü yer almaktadır.

 

İlgili mevzuat hükmüne göre , harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecelerinin esas alınacağı genel kural olarak hükme bağlanmış, aynı maddenin son fıkrasında ise, terfi suretiyle atananların harcırahının, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödeneceği belirtilerek söz konusu genel kurala bir istisna getirilmiştir. Bu itibarla, harcırahın, sadece terfi suretiyle atamalarda terfi edilen aylık derece üzerinden, bunun dışındaki durumlarda ise fiilen alınmakta olunan aylık dereceler üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Bu nedenle vekaleten yapılan görevlendirmelerde, vekalet edilen görev üzerinden gündelik hesaplanmasına imkan bulunmamaktadır.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 08:35
YORUM EKLE