Uzun Süreli Kurslara Katılan Memurların Harcırahı

90 Günü Aşan Kurslarda Geçici Görev Yolluğu Tam Ödenebilir mi? uzun süreli kurslara katılan memurlara kaç gün harcırah yolluk ödenir,

Uzun Süreli Kurslara Katılan Memurların Harcırahı

90 Günü Aşan Kurslarda Geçici Görev Yolluğu Tam Ödenebilir mi? uzun süreli kurslara katılan memurlara kaç gün harcırah yolluk ödenir,

Uzun Süreli Kurslara Katılan Memurların Harcırahı

90 Günü Aşan Kurslarda Geçici Görev Yolluğu Tam Ödenebilir mi? memurların kurslara katılması durumunda yolluk nasıl ödenir 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli zamanlarda memurların mesleki bilgilerini artırmak için kurs ve seminerler düzenlenmektedir.Yapılan bu eğitimler genellikle 5-10 gün gibi sürelerde yapılmaktadır.Ancak bazı durumlarda yapılan eğitimler daha uzun sürelerde yapılmakta ve yapılan bu eğitim sürelerinin 90 günü geçtiği hallerde 90 günü geçen eğitim süreleri için verilecek olan geçici görev yolluğu ödemelerinde bazı tereddütler yaşanmaktadır.

Konuya ilişkin olarak düzenleme harcırah kanununun 37. maddesinde yapılmıştır.6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 37. maddesinin ilk fıkrasında, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere bu Kanun'a göre geçici görev gündeliğinin verileceği" hükmüne yer verilmiştir.Kanun maddesine bakıldığında kurs ve seminer için geçici görev ile başka yere gidenlere harcırah verilebileceği hüküm altına alınmış ve ödenecek harcıraha ilişkin herhangi bir  süre kısıtı getirilmemiştir.Kanun koyucu ödenecek harcırahın bu kanuna göre ödenmesi gerektiği yönünde de bir hüküm koyarak kurs ve seminerlere ilişkin harcırahın ödenmesindeki usulü diğer geçici görevlerden ayrı tutmamıştır.

Bu nedenle kurs ve seminer görevi dahi olsa 37. madde kapsamında yapılacak geçici görev yolluğu ödemeleri 6245 sayılı kanunun 42. maddesinde yer alan sınırlamalara tabi olarak ödenmek zorundadır.6245 sayılı harcırah kanununun "Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre" başlıklı 42. maddesinin (a) bendinde, geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilecek gündeliklerin, yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla olamayacağı, ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hükmü getirilmiştir.

Ayrıca 42. maddenin son fıkrasında bu maddeyle getirilen genel kurala tabi tutulmayacaklar açıkça belirtilmiş ve sayılanlar arasında memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere yer verilmemiştir. Bu durumda; 6245 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere ödenecek geçici görev gündelikleri aynı Kanun'un 42. maddesindeki sınırlamalara tabi olarak ödenmek zorundadır.


 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 09:58
YORUM EKLE