Sürekli Görev Yolluğun da Emekli Olan Eş İçin Harcırah Alabilir mi?

Emekli Aylığı Alan Eş İçin Harcırah Alınabilir mi? sürekli görev yolluğunda memurun emekli maaşı alan eşi için harcırah ödemesi yapılır mı

Sürekli Görev Yolluğun da Emekli Olan Eş İçin Harcırah Alabilir mi?

Emekli Aylığı Alan Eş İçin Harcırah Alınabilir mi?

Memur olarak çalışanların naklen başka yerlere atanmaları durumunda kendilerine sürekli görev yolluğu ödenmektir.Sürekli görev yolluğu ödemelerinde en sık karşılaşılan sorulardan biriside memurun emekli maaşı alan eşi için sürekli görev yolluğu alıp alamayacağı hususundadır.Harcırah kanununda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda memurun emekli olup emekli maaşı alan eşi için sürekli görev yolluğu alıp alamayacağını açıklamaya çalışalım.

6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırah verilecek kimseler başlıklı 4. maddesinde " Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;".

..........

Harcırah verilir."  hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun Tarifler başlıklı 3. maddesinde " Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini; " şeklinde tanımlanmıştır.

Yine aynı kanunun Harcırahın unsurları başlıklı 5. maddesinde " Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir." hükmü yer almaktadır.

Usul ve füruu ve erkek ve kız kardeş için bakmakla yükümlü olunması şartı aranırken eş için bakmakla yükümlü olma şartı bulunmamaktadır.Bundan dolayı memurun naklen ataması yapıldığı dönemde eşinin emekli maaşı almış olması eş için sürekli görev yolluğu ödenmesinde herhangi bir engel teşkil etmemektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde  emekli olan eş için sürekli görev yolluğu alınabileceği düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 15:09
YORUM EKLE