Memurun Çalıştığı Kurum Başka Yere Taşınırsa Harcırah Ödenir mi?

Memurun Çalıştığı Kurum Başka Yere Taşınırsa Harcırah Ödenir mi? kamu kurumları taşınırsa memura sürekli görev yolluğu ödemesi yapılır mı?

Memurun Çalıştığı Kurum Başka Yere Taşınırsa Harcırah Ödenir mi?

Memurun Çalıştığı Kurum Başka Yere Taşınırsa Harcırah Ödenir mi?

Bazı durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet vermiş olduğu yerler bazen kalıcı olarak bazen ise geçici olarak memuriyet mahalli içindeki veya memuriyet mahalli dışındaki yerlere taşınmaktadırlar. Bu yazımızda harcırah kanunu çerçevesinde bu durumları değerlendirmeye çalışacağız.

Memurun Çalıştığı Kurumun Memuriyet Mahalli İçinde Taşınması 

Harcırah kanununda geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğunun ödenebilmesinin birinci şartı memurun memuriyet mahalli dışında görevlendirilmesi veya memuriyet mahalli dışındaki yerlere  atanması olduğundan memuriyet mahalli içinde memurun çalışmış olduğu kurumun geçici süre ile taşınması veya kalıcı olarak taşınması durumlarında memurun memuriyet mahallinde bir değişiklik olmadığından dolayı geçici veya sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün değildir. 

Memurun Çalıştığı Kurumun Memuriyet Mahalli Dışına  Taşınması

Memurların çalışmış oldukları kurumların memuriyet mahalli dışındaki yerlere sürekli taşınması durumunda memurun evini ve ailesini yeni memuriyet mahalline götürmesi durumunda memura sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

Memurların çalışmış olduğu kurumların memuriyet mahalli dışına geçici süre ile çeşitli nedenlerle taşınması ve belli bir süre tekrardan aynı yere gelecek olması durumlarında kurumda çalışan memurlar geçici taşınma süresince memuriyet mahalleri dışındaki yerlere gidip gelmek veya duruma göre ilgili yerlerde kalmak zorunda kalacaklardır.Bu gibi durumlarda ilgili memurların harcırah kanununa göre yapılan  geçici görevlendirmelerde Geçici görev yolluğu alması  gerekmektedir.

Buna benzer bir olayda çalışmış oldukları sağlık ocağında tadilat yapılması nedeniyle çalışmalarını memuriyet mahalli dışındaki başka yerdeki sağlık ocağında sürdürmek zorunda kalan sağlık personellerine geçici görev yolluğu ödenmemesi işlemi dava konusu olmuş.Konuya ilişkin olarak samsun bölge idare mahkemesince  verilen  2017/192 Esas Nolu 2017/182 karar nolu kararda

"Dava konusu uyuşmazlıkta, davacının kadrosunun bulunduğu Gümüşhane İli. Torul İlçesi. 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapmakta iken, binanın fiziki şartlan nedeniyle belli bir süre Gümüşhane ili. Kürtün ilçesi, Özkürtün Beldesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi binasında görev yaptığı, bu nedenle davacının katlanmak zorunda kaldığı bir kısım masrafının olacağı, ki adı resmi olarak konulmamış olsa da bu durumun bir nevi geçici görevlendirme olduğu, salt atama veya geçici göreve yönelik olarak onay alınmadığından bahisle davacının bu masrafa katlanmak zorunda bırakılamayacağı açıktır.

Bu durumda, kadrosunun bulunduğu Gümüşhane İli. Torul İlçesi. 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu dışında başka bir yerde çalışmak zorunda bırakılan davacı Sendika üyesinin bu görev nedeniyle geçici görev harcırahına hak kazanacağı açık olup; geçici görev yolluğu ödenmemesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamıştır.

Diğer taraftan, davalı idare tarafından geçici görev yolluğu ödenmesi sırasında 6245 sayılı Yasanın 14. maddesi kapsamında sayılan kalemlerin hangilerinin davacı Sendika üyesi açısından tezahür ettiğinin (örneğin idare tarafından günlük araç temin edilmiş ise yol masrafının oluşmaması gibi) dikkate alınması gerektiği de açıktır."şeklinde karar verilmiştir. 

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 10:45
YORUM EKLE