Memuriyet mahallindeki görevlendirmelerde taksi parası ödenir mi

memurun il içinde memuriyet mahallinde geçici olarak saatlik görevlendirilmelerinde taksi parası alabilir mi

Memuriyet mahallindeki görevlendirmelerde taksi parası ödenir mi

memurun il içinde memuriyet mahallinde geçici olarak saatlik görevlendirilmelerinde taksi parası alabilir mi

Memuriyet mahallindeki görevlendirmelerde taksi parası ödenir mi

Memuriyet mahallindeki görevlendirmelerde taksi parası ödenir mi

Memurların memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmelerinde yevmiye almaları mümkün değildir. Memurların geçici görevde yevmiye gündelik alabilmeleri için memuriyet mahalli dışına çıkmaları ve kanunda belirlenen süreleri buralarda geçirmeleri gerekmektedir. Memurların memuriyet mahalli içinde yapılan görevlendirmelerinde gündelik almaları mümkün değilken memurun memuriyet mahallindeki görevine gitmesi için harcadığı yol paralarını almaları mümkündür. Memurların bu gibi durumlarda alacakları yol paraları mutad taşıt ücreti üzerinden yapılır. Memurun görevini acil yerine getirmesi gereken bir durum mevzu varsa bu gibi durumlarda amirden alınacak onay ile mutad taşıt harici araçlarlada yolculuk yapılarak bunun ücreti alınabilir. Sonuç olarak memuriyet mahallinde görevlendirmelerde amir onayı ile taksi parası ödenebilir.

Konuya ilişkin kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı: Madde 28 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/10 md.) Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

YORUM EKLE