Herşey Dahil Seminere Katılan Memurun Gündeliği

Herşey Dahil Özel Kurs, Seminer ve Eğitime Katılan  Memurun  Gündeliği , memurun katıldığı seminerde herşey dahil şekilde otellerde yapılan eğitimlerde

Herşey Dahil Seminere Katılan Memurun Gündeliği

Herşey Dahil Özel Kurs, Seminer ve Eğitime Katılan  Memurun  Gündeliği , memurun katıldığı seminerde herşey dahil şekilde otellerde yapılan eğitimlerde memura otelde kaldığı günler için harcırah ödenir mi?

Herşey Dahil Seminere Katılan Memurun Gündeliği

Herşey Dahil Özel Kurs, Seminer ve Eğitime Katılan  Memurun  Gündeliği

Özellikle son yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarınca personellerine yönelik olarak düzenlenen kurs ,seminer ve görevde yükselme eğitimleri çoğunlukla denize sahili olan illerde 5 yıldızlı otellerde yapılmaktadır.Bu şekilde yapılan eğitimlere katılan memurlara otelde kaldıkları günler için ödenmiş olan harcırahlar ilgili kişiler adına sayıştay başkanlığınca borç çıkarılmaktaydı.Sayıştay Başkanlığı en son vermiş olduğu kararla bu görüşünü değiştirmiş ve otelde kalınılan günler içinde gündelik ödenmesinin mevzuata aykırı olmadığına karar vermiştir. 

Herşey Dahil Seminer,kurs ve eğitime katılanların gündeliğine ilişkin sayıştay kararı 

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Tutanak No 43404 Tutanak Tarihi 04.10.2017

İlamda; konaklama ve iaşe masrafları kurum bütçesinden karşılanan eğitim/seminer/kurslara katılanlara, yolda geçen süreler dışındaki günler için yevmiye ödenemeyeceği gerekçesiyle, tazmin kararı verilmiştir.

6245 sayılı Kanun’un konuyu düzenleyen 37. maddesinin ilk halinde, bu tür görevlendirilmeler için yatacak yer temin edilenler ile iaşe bedelleri karşılananların yevmiyelerinden, bu hizmetlerin bedellerinin belirli oranlarda mahsup edileceği düzenlenmişken, 11.12.1981 tarih ve 2652 sayılı Kanun ile bu maddede yapılan değişiklik ile yalnızca mahsup oranlarında değişiklik yapılmış, 14.1.1988 tarih ve 311 sayılı KHK ile de bu maddedeki mahsup öngören ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan, Harcırah Kanunu Genel Tebliği’nde de, 6245 sayılı Kanunun 37. Maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldığından, kurslara gönderilenlerin yemeleri ve yatmaları kurumlarınca sağlansa bile gündeliklerinin tam ödeneceği, bildirilmiştir.

Ayrıca, Harcırah Kanunu’nun aynı maddesinde, eğitim ve kurs amacıyla yurtdışına gönderilere özel anlaşmaları gereğince bir ödeme yapıldığında, bu ödemelerin gündeliklerinden mahsup edileceği düzenlenmişken, mevcut düzenlemede başka bir indirim veya ödeme yapılmayacağına dair bir sınırlama da söz konusu değildir.

Geçici görevle gönderilenlere yapılacak ödemelerin, görevlendirmenin 6245 sayılı Kanun’un hangi maddesine göre yapıldığına bakılmak suretiyle tespit edilmesi gerekir. Konuya genel bakmak suretiyle, bu şekilde görevlendirilenlere, yevmiye dışında bir ödemenin yapılamayacağı, ya da yevmiye ödenmeyeceği veya yevmiyelerinden kesinti yapılması gerektiği gibi düşünceler Kanuna uygun değildir. Örneğin Kanun’un 33/b maddesine göre geçici görevle görevlendirilenlere, yevmiyelerine ilave olarak konaklama bedeli de ödenmesi düzenlenmişken, 34. ve 37/3. maddelerinde, bu şekilde görevlendirilenlerin yevmiyelerinden kesinti yapılması düzenlenmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, konaklama ve iaşe masrafları kurum bütçesinden karşılanan kursiyerlere, Kanunun 37’nci maddesine göre yapılacak harcırah ödemelerinde, bu Maddenin ilk halinde mevcut olan yevmiyelerinden belirli bir oranda mahsup yapma zorunluluğu dahi kaldırılmışken, yorum yoluyla bu kişilere yevmiye ödenmeyeceği şeklindeki ilam gerekçesi mevzuata aykırıdır.

Dolayısıyla yeme ve yatmaları kurumlarınca karşılansa bile kurslara katılanların harcırah almalarında mevzuata aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 15:38
YORUM EKLE