Harcırah tutarlarında değişiklik olursa memura hangi tutar üzerinden ödeme yapılır

Memurların tayin döneminde harcırah tutarlarında değişiklik yapılırsa memurun düzenleme tarihinde haraket edip etmediğine göre yevmiye ödenmesi gerekir

Harcırah tutarlarında değişiklik olursa memura hangi tutar üzerinden ödeme yapılır

Memurların tayin döneminde harcırah tutarlarında değişiklik yapılırsa memurun düzenleme tarihinde haraket edip etmediğine göre yevmiye ödenmesi gerekir

Harcırah tutarlarında değişiklik olursa memura hangi tutar üzerinden ödeme yapılır

Harcırah tutarlarında değişiklik olursa memura hangi tutar üzerinden ödeme yapılır 

Memurların tayin döneminde harcırah tutarlarında değişiklik  yapılırsa memurun düzenleme tarihinde haraket edip etmediğine göre yevmiye ödenmesi gerekir

YORUM EKLE