Görevde yükselme sınavı için memura kaç gün harcırah ödenir

görevde yükselme sınavına katılmak için memura geçici görev yolluğu ödemesi nasıl yapılır, şeflik müdürlük sınavı için harcırah ödenir mi

Görevde yükselme sınavı için memura kaç gün harcırah ödenir

görevde yükselme sınavına katılmak için memura geçici görev yolluğu ödemesi nasıl yapılır, şeflik müdürlük sınavı için harcırah ödenir mi

Görevde yükselme sınavı için memura kaç gün harcırah ödenir

Görevde yükselme sınavı için memura kaç gün harcırah ödenir

Kamu kurum ve kuruluşlarınca şeflik müdürlük v.b kadrolara yapılacak olan atamalar için yapılann sınavlara katılmak için memuriyet mahallinde sınavlara katılanlara geçici görev yolluğu ödenebilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 18’inci maddesinin (a) fıkrasında, “Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 Bu hukuki düzenleme uyarınca, İstanbul da  görev yapan bir memur Ankara’da yapılan şeflik yazılı sınavına katılmasından dolayı adı geçene 6245 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin (a) bendi hükmü dikkate alınarak yol gideri ve gündelik ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bu hükme göre,görevde yükselme sınavı için geçici görev yolluğu ödenecek memura  en çok yedi günü için gündelik ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Raporlu olan personelin görevde yükselme sınavına katılması durumunda ise, yapılan görevde yükselme sınavına katılan ancak bu tarihte raporlu bulunan personelin raporlu olduğu sürede memuriyetle olan ilişkisi devam ettiğinden söz konusu sınava katılmış olması koşuluyla 6245 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin (a) fıkrası hükmünün uygulanarak kendisine geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak harcırah alınabilmesi için sınavın memuriyet mahalli dışında yapılmış olması gerekliliğine de dikkat edilmesi gerekir.

YORUM EKLE