Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı Geçici görevli olarak görevlendirilen memurların geçici görevli oldukları yerlerde hastalanmaları durumunda

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı Geçici görevli olarak görevlendirilen memurların geçici görevli oldukları yerlerde hastalanmaları durumunda kaç gün harcırah yolluk alırlar

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı

Geçici Görevde Hastalanan Memurun Harcırahı


Geçici görevli olarak görevlendirilen memurların geçici görevli oldukları yerlerde hastalanmaları ve sağlık raporu almaları durumunda geçici görev yolluklarının nasıl ödeneceği memurlar arasında merak konusu olmaktadır.

Bilindiği üzere kamu kurumlarında çalışan memurlar geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirildiklerinde harcırah kanunu çerçevesinde geçici görev yolluğu almaktadır.Geçici görev mahallinde hastalanan memurların alabilecekleri geçici görev yevmiyelerinde ise harcırah kanununda sınırlama getirilmiştir.

6245 sayılı harcırah kanununun  Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye başlıklı 19 maddesinde " Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez." hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm doğrultusunda geçici görevli iken geçici görev mahallinde hastalanan kişiler hastalık izni alırlar ise hastalık izininde geçirdikleri 7 gün için yevmiye ve konaklama bedeli alabilecekler, 7 günü aşan süreler için ise yevmiye ve konaklama bedeli alamayacaklardır.Bu şekilde geçici görev mahallinde hastalanıp hastaneye yatan ve hastane masrafları kurumlarınca(SGK) karşılananlar ise bugünler için yevmiye harcırah alamayacaklardır.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 22:04
YORUM EKLE