Geçici Görev Mahallinde Konaklama İmkanı Olmayanların Harcırahı

Geçici Görev Mahallinde Konaklama İmkanı Olmayanların Harcırahı , geçici görev mahallinde konaklama yeri yoksa memur başka yerde konaklayıp yol parasını alabilir mi

Geçici Görev Mahallinde Konaklama İmkanı Olmayanların Harcırahı

Geçici Görev Mahallinde Konaklama İmkanı Olmayanların Harcırahı

Bazı durumlarda geçici görevle memuriyet mahalli dışına gönderilen kişilerin geçici görev yaptıkları köy,kasaba hatta ilçelerde geçici görev boyunca konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak otel,misafirhane v.b yerler bulunmamakta bazende ilgili yerler olmakla birlikte bu yerlerde yer olmadığından dolayı memur bu yerlerde konaklama imkanı bulamamaktadır.Böyle bir durumla karşılaşan memurun nasıl bir yol izleyeceği hususuna ilişkin 6245 sayılı harcırah kanununun 21. maddesinde düzenleme yapılmıştır.

 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Yatacak yeri bulunmıyan mahallerde muvakkat vazife" başlıklı 21 inci maddesi "Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehre kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

İlgili maddeye göre geçici görev esnasında yatacak yeri olmayan yerlerde görev yapan memurlar hergün en yakın konaklama yerine kadarki mutat geliş-gidiş ücretlerini alabilmektedirler. Tabiki burada bahsedilen mutat taşıt ücretlerinin alınabilmesindeki ilk şart geçici görev mahallinde yatacak yer olmaması şartıdır.

Dolayısıyla konaklama ihtiyacını  başka mahalle karşılayacak olan memur öncelikle bulunmuş olduğu yerdeki yetkili kişilerden geçici görevde bulunduğu yerde konaklama imkanı olmadığını belgelendirmek zorundadır.Köyde geçici görevli olan kişi köyün muhtarından kasaba ve ilçede görevli olanlar ise bu belgeleri belediyelerden almaları mümkündür.Ayrıca geçici görev mahallinde konaklama yeri olmakla birlikte memurun geçici görevi esnasında bu yerlerin  dolu olması nedeniyle yer yoksa bu durumunda ilgili kurumdan alınacak belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.Bu şartların oluşması durumunda geçici görev mahalli dışındaki en yakın köy,kasaba,ilçe veya şehre geliş gidiş yapan memurun günlük geliş-gidiş yol ücretleri mutat taşıt üzerinden ödenmek zorundadır.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 14:37
YORUM EKLE