Emekli Olanlara Ödenecek (Yolluk) Tazminat Tutarları

2022 Yılında Emekli Olacaklara Ödenecek Emekli Yolluk Tutarları , 2022 temmuz aralık döneminde emekli olacak memurlara ödenecek harcırah tazminat tutarları

Emekli Olanlara Ödenecek (Yolluk) Tazminat Tutarları

2022 Yılında Emekli Olacaklara Ödenecek Emekli Yolluk Tutarları , 2022 temmuz aralık döneminde emekli olacak memurlara ödenecek harcırah tazminat tutarları

Emekli Olanlara Ödenecek (Yolluk) Tazminat Tutarları

2022 Yılında Emekli Olacaklara Ödenecek Emekli Yolluk Tutarları 

Daha önceki yıllarda emekli olan personellere emekli oldukları zamanda sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılında yapılan düzenleme ile sürekli görev yolluğu ödemesi kaldırılmış bunun yerine ilgili personellere kanunla belirlenen tutarlarda tazminat ödemesi yapılmaya başlanmıştır.Daha önceki yıllarda parasal tutar olarak belirlenen tazminatlar 631 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 14/A maddesinin c fıkrasında yapılan düzenleme ile emekli olan personele ödenecek olan emekli tazminatı  gösterge rakamı üzerinden ödenmeye başlanmıştır.İlgili kanunda yer alan hüküm aşağıdaki gösterilmiştir.

"c) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken

yeniden hizmete alındıktan sonra vazifelerine son verilen personele, bu nedenlere bağlı olarak harcırah ödenmez; bunlara ilgili mevzuatında öngörülmesi kaydıyla damga vergisi hariç hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere tazminat ödenebilir." hükmü gereğince kanun maddesinde sayılan kişilere yine kanun maddesinde sayılan durumlarda tazminat ödenmektedir.Kamu görevlileri hakem kurulunun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 nolu kararı ile

1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin (D )fıkrasında yer alan 12105 gösterge rakamı 13558 olarak uygulanır hükmüne yer verilmiştir.2016 ve 2017 yılları için imzalanan toplu sözleşmenin 10. maddesi ile 13558 rakamının uygulanmasına devam edilmesi kararı alınmıştır.Alınan karar doğrultusunda 

2022 yılında  Emekliliğini isteyenlere,Emekliye sevk olunanlara,  Toptan ödeme hükümleri uygulananlara, Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.[su_table]

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 04.07.2022 tarihli Genelge ile memur aylık katsayısı, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere (0,333603) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; memurların  emeklilik tazminatı 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu şekilde hesaplanacaktır:

Tazminat Gösterge Rakamı (13.558)x Memur aylık katsayısı (0,333603): 4.522,98 (Brüt Tutar)

Emeklilik tazminatından yalnızca damga vergisi kesilmektedir.

Buna göre: 4.522,98 X 7,59/1000: 34.33 TL Damga Vergisi kesilecektir.

 Temmuz döneminde memurlara ödenecek  emeklilik tazminatı:

4.522,98TL (Brüt Tutar)  - 34.33 TL (Damga Vergisi): 4.488,65 TL (Net Tutar)

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 09:50
YORUM EKLE