Emekli Olanlara Ödenecek (Yolluk) Tazminat Tutarları

2017 Yılında Emekli Olacaklara Ödenecek Emekli Yolluk Tutarları  Daha önce

Emekli Olanlara Ödenecek (Yolluk) Tazminat Tutarları

2017 Yılında Emekli Olacaklara Ödenecek Emekli Yolluk Tutarları 


Daha önceki yıllarda emekli olan personellere emekli oldukları zamanda sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmaktaydı.2003 yılında yapılan düzenleme ile sürekli görev yolluğu ödemesi kaldırılmış bunun yerine ilgili personellere kanunla belirlenen tutarlarda tazminat ödemesi yapılmaya başlanmıştır.Daha önceki yıllarda parasal tutar olarak belirlenen tazminatlar 631 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 14/A maddesinin c fıkrasında yapılan düzenleme ile emekli olan personele ödenecek olan emekli tazminatı  gösterge rakamı üzerinden ödenmeye başlanmıştır.İlgili kanunda yer alan hüküm aşağıdaki gösterilmiştir.


"c) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken

yeniden hizmete alındıktan sonra vazifelerine son verilen personele, bu nedenlere bağlı olarak harcırah ödenmez; bunlara ilgili mevzuatında öngörülmesi kaydıyla damga vergisi hariç hiçbir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere tazminat ödenebilir." hükmü gereğince kanun maddesinde sayılan kişilere yine kanun maddesinde sayılan durumlarda tazminat ödenmektedir.Kamu görevlileri hakem kurulunun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 nolu kararı ile

1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin (D )fıkrasında yer alan 12105 gösterge rakamı 13558 olarak uygulanır hükmüne yer verilmiştir.2016 ve 2017 yılları için imzalanan toplu sözleşmenin 10. maddesi ile 13558 rakamının uygulanmasına devam edilmesi kararı alınmıştır.Alınan karar doğrultusunda 


2017 yılında  Emekliliğini isteyenlere,Emekliye sevk olunanlara,  Toptan ödeme hükümleri uygulananlara, Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,  Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensuplarına ve bu sayılanların görevleri sırasında ölmeleri durumunda kanuni mirasçılarına  13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardan damga vergisi kesildikten sonra kalan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.[su_table]
                  2017 Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarı
2017 Yılı Temmuz ayı maaş katsayısı 0,102706
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı 13.558      
13.558*0,10706 1.392,49 Brüt Tutar
1392,49*7,59/1000 10,57 Damga Vergisi 
2017 Temmuz Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı  1.381,92 TL 

[/su_table]


Not:   2018 2019 yılları için imzalanan  toplu sözleşmenin  10. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda emekli tazminat(Yolluk) gösterge rakamının 13558 olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.İlgili yıllarda da güncel aylık katsayılar üzerinden emekli olanlara ödenen tazminat tutarı yukarıda yapılan hesaplama yöntemi ile bulunacaktır.


 


     

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2017, 10:20
YORUM EKLE