Ek bütçe teklifinde konaklama bedeli artırıldı mı?

Ek bütçe teklifinde konaklama bedeli artırıldı mı?

Ek bütçe teklifinde konaklama bedeli artırıldı mı?

Ek bütçe teklifinde konaklama bedeli artırıldı mı?

Ek bütçe teklifinde konaklama bedeli artırıldı mı?

Ek bütçe teklifinde konaklama bedeli artırıldı mı?

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Sunulan teklifte harcırah bedellerine yüzde 62 zam yapılması öngörülüyor. Teklifte konaklama bedeli ile ilgili bir artış öngörülüyor mu?

Ek bütçe teklifine eklenen H cetvelinin dipnot kısmında;" * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin; - (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında 17/12/2022 tarihli ve 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin 2/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %I80 artırımlı miktarı, - (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelde yer alan gündeliklerinin: görevlendirmenin ilk 10 günü için 7394 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesiyle yeniden belirlenen %I80 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95'i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75 'i, esas alınır." hükmü yer almaktadır.

Mevcut hükme baktığımızda TBMM'ye sunulan ek bütçe teklifi ile  memurların konaklama bedeli ödemelerinde herhangi bir artış yapılmadığı anlaşılmaktadır. Teklifle gündelik miktarlarında artışa gidilmiş ancak konaklama bedellerinde ise 7394 sayılı yasanın geçici 2 nci maddesi ile belirlenen tutarlara ilave yapılmamıştır.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 15:44
YORUM EKLE