Bir Günden Az Süre ile Görevlendirilenlerin Harcırahı

1 günü geçmeyen geçici görevlendirmelerde geçici görev yolluğu hesaplama, 1/3 2/3 geçici görev yolluğu alınacak durumlar

Bir Günden Az Süre ile Görevlendirilenlerin Harcırahı

Bir Günden Az Süre ile Görevlendirilenlerin Harcırahı

Kamu kurumlarında günübirlik geçici görevlendirilen memurlara ödenecek olan geçici görev yolluklarında dikkat edilmesi gereken hususları bu yazımızda açıklamaya çalıştık.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar bazı durumlarda günübirlik olarak geçici görevli olarak görevlendirilmektedirler.Gün içinde geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına çıkıp akşam tekrardan memuriyet mahalline dönen kişilere ödenecek olan geçici görev yolluğu ilgili memurun harcırah kanununda anlatılan süreleri geçirmesine göre belirlenir.Buna göre 24 saatten az görevlendirmelerdeki geçici görev yolluğu hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Bir Günden Az Süre ile Görevlendirilenler

-Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

-Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

-Gecenin tanımı Türk Ceza Kanunun da yapılmıştır. (güneş battıktan 1 saat sonra başlar ve güneş doğmasından 1 saat evvele kadar devam eden süre)

-Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı:

-Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için bir gün esas alınır.

-Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 13:29
YORUM EKLE