Becayiş Yapanlar Harcırah Alabilir mi?

becayiş ile karşılıklı yer değiştiren memur ve işçilere sürekli görev yolluğu ödemesi yapılır mı?

Becayiş Yapanlar Harcırah Alabilir mi?

Becayiş Yapan memur ve işçilere sürekli görev yolluğu harcırahı  ödenir mi?

6245 sayılı Harcırah Kanununun Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller başlıklı 10. maddesinde 

 Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

- Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki  sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev  yerlerine kadar;

- Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

- Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar. sürekli görev yolluğu ödenebileceği hükmü yer almaktadır.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırah verilecek kimselerin anlatıldığı 4 .maddesinin önceki halinde yer alan "Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez."hükmü 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu  yürürlükten kaldırılmıştır.

4969 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan " becayiş olanlara harcırah ödenmez" hükmünden sonra becayiş suretiyle ataması yapılanlar 6245 sayılı Harcırah kanunda yer alan şartları taşımaları kaydı ile harcırah kanunda sayılan unsurlardan birini veya bir kaçını alabilirler.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 09:58
YORUM EKLE