Ataması Yapıldıktan Sonra Ataması İptal Edilenlerin Harcırahı

Ataması Yapıldıktan Sonra Ataması İptal Edilenlerin Harcırahı, atama kararı geri alınan memura ödenen sürekli görev yolluğu geri alınır mı

Ataması Yapıldıktan Sonra Ataması İptal Edilenlerin Harcırahı

Ataması Yapıldıktan Sonra Ataması İptal Edilenlerin Harcırahı, atama kararı geri alınan memura ödenen sürekli görev yolluğu geri alınır mı

Ataması Yapıldıktan Sonra Ataması İptal Edilenlerin Harcırahı

Ataması Yapıldıktan Sonra Ataması İptal Edilenlerin Harcırahı

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve harcırah kanununa göre harcırah alabilecek olanların çalışmış oldukları memuriyet mahallinden başka yerdeki yerlere atanmaları durumunda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 5. maddesinde sayılan   yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından duruma göre  bunlardan birini, bir kaçını veya tamamını almaları mümkündür.

 Ancak bazı durumlarda ataması yapılan kişiler  yeni görev yerlerinde göreve başlamadan atamaları iptal edilmektedir.Bu şekilde atamaları iptal edilen kişilerin harcırah alıp alamayacağı alacaksa ne kadar alacağı harcırah kanununun İzamından sarfınazar olunanların harcırahları  başlıklı 26. maddesinde açıklanmıştır.Harcırah kanunun 26. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda ataması yapıldıktan sonra ataması iptal edilenlerin alabilecekleri harcırahı bu kanun maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda açıklamaya çalışacağız..

-Ataması yapılan kişinin atama iptal işlemi  yeni görev yerine hareket etmeden  ve harcırah ödenmeden önce iptal edilmişse ilgili memura herhangi bir ödeme yapılmaz.

-Memurun ataması  yapılıp  ilgili memura harcırahı  ödendikten sonra atamaları iptal edilirse  bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını alınmamak kaydıyla  harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat ödenir.İlgililerin peşin ödemiş olduğu ve geri alınması mümkün olmayan ulaşım masraflarıda memura ödenecek tazminata eklenir.

-Ataması yapılan memur hareket ettikten sonra atamalarından vazgeçilirse , iptal edilen atama onaylarının kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine atanmışlar ise  bu son mahalle kadar hesap olunacak harcırahları kendilerine ödenir  geri alınması  kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına kendilerine ödenir.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 15:58
YORUM EKLE