6245 harcırah kanununa göre harcırah hesabında esas tutulacak aylık mevzuat

6245 harcırah kanununa göre harcırah hesabında esas tutulacak aylık mevzuat, 6245 sayılı harcırah kanunun madde 7 mevzuat açıklaması

6245 harcırah kanununa göre harcırah hesabında esas tutulacak aylık mevzuat

6245 harcırah kanununa göre harcırah hesabında esas tutulacak aylık mevzuat 

6245 sayılı kanununa göre harcırah ödemesi yapılırken memurların almış oldukları aylık dereceleri ödenecek olan harcırah gündelik miktarının tespitinde önem arz etmektedir.Memura ödenecek olan harcırah memurun aylık derecesine göre belirlenir.Her sene yayımlanan bütçe kanununundaki H cetvelinde hangi derecedeki memura ne kadar harcırah ödeneceği yer almaktadır.

6245 sayılı kanunda harcırah ödenmesi ile ilgili mevzuat aşağıda yer almaktadır.

Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar:

Madde 7 – (Değişik: 11/12/1981 - 2562/4 md.) Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır.

Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020, 11:28
YORUM EKLE