Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

sürekli görev yolluğu harcırah ödemelerinde memura taksi ücreti ödemesi yapılır mı

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

sürekli görev yolluğu harcırah ödemelerinde memura taksi ücreti ödemesi yapılır mı

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

Memuriyet mahalli dışına naklen atanan memurlara taşınma ve yol giderleri için sürekli görev yolluğu ödenmektedir. Memura sürekli görev yolluğu ödenirken geçici görev yolluğunda olduğu gibi taksi ücreti alıp alamayacağı merak konusu olmaktadır.

Harcırah Kanununun 10’uncu maddesinin (1) numaralı bendinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinin birlikte verileceği; 44’üncü maddesinde, aile giderinin, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstahak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşacağı; 45’inci maddesinde de, yurtiçi yer değiştirme giderinin, memur ve hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi kati, harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on kati ile her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde besi olarak hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümlere göre, sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve ayni zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık verilmektedir

Söz konusu düzenlemelerde sürekli görev harcırahı kapsamında taksi ücretinin ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmadığından böyle bir giderin ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

YORUM EKLE