2023 yılı harcırah tutarları belli oldu

2023 yılı harcırah tutarları belli oldu, 2023 h cetveli, 2023 memur geçici görev yolluk tutarları , memur harcırahları 2023

2023 yılı harcırah tutarları belli oldu

2023 yılı harcırah tutarları belli oldu, 2023 h cetveli, 2023 memur geçici görev yolluk tutarları , memur harcırahları 2023

2023 yılı harcırah tutarları belli oldu

2023 yılı harcırah tutarları belli oldu

TBMM'ye sunulan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Eki H cetveline göre 2023 yılında ödenecek harcırah tutarları belli oldu. Teklifin olduğu gibi kabul edilmesi halinde 2023 yılında memur ve hizmetlilere ödenecek gündelik tutarları aşağıdaki gibi olacak.

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLAR

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Tutarı

 A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

270,00

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi

250,00

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

236,00

b) Ek göstergesi 6400 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

220,00

c) Ek göstergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

212,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

203,00

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

200,00

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

 
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

45,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

42,00

Bu tazminattan yararlananlardan; 1) 2) GÜNDELİK MİKTARI (TL) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödeni

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 19:43
YORUM EKLE