Memurluktan çıkarmada son savunma alınması Memurluktan çıkarmada son savunma alınması

Hangi suçlar yüz kızartıcı suç olarak tanımlanır

DMK m. 125/E-g kapsamına giren belli başlı suçlar Dnş. ve Bölge İdare Mahkemeleri (BİM) kararlarıyla açıklığa kavuşturulmuştur.

 • Hırsızlık suçu (TCK Madde 141)
 • Dolandırıcılık suçu (TCK Madde 157)
 • Güveni kötüye kullanma suçu (TCK Madde 155)
 • Görevi kötüye kullanma suçu (TCK Madde 257)
 • Rüşvet suçu (TCK Madde 252)
 • İrtikap suçu (TCK Madde 250)
 • Zimmet suçu (TCK Madde 247)
 • Özel belgede sahtecilik suçu (TCK Madde 207)
 • Resmi evrakta sahtecilik suçu (TCK Madde 204)
 • Parada sahtecilik suçu (TCK Madde 197)
 • Kıymetli damgada sahtecilik suçu (TCK Madde 199)
 • Mühürde sahtecilik suçu (TCK Madde 141)
 • Hileli iflas suçu (TCK Madde 161)