5018 geçici bütçe uygulaması

geçici bütçe ödenekleri nasıl belirlenir, hangi hallerde geçici bütçe yapılır,

5018 geçici bütçe uygulaması

geçici bütçe ödenekleri nasıl belirlenir, hangi hallerde geçici bütçe yapılır,

5018 geçici bütçe uygulaması

Merkezi bütçenin yapılamaması halinde geçici bütçe uygulaması 

Geçici bütçe nedir

Merkezî yönetim bütçe kanununun  çeşitli gerekçelerle zamanında süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır.

Geçici bütçe ödenekleri nasıl belirlenir

Merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe konulamaması halinde çıkaraılacak Geçici bütçede ödenekler bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir

geçici bütçe ödenekleri tespit edilrken nasıl hesaplamaya yapılır 

Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.

5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununda geçici bütçe uygulamasına ilişkin yer alan hüküm:5018 18 madde 

Merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe veya yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenen bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir. 

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 22:58
YORUM EKLE